за Христос

Псалми 27   

1 Твърда надежда в Бога
(По слав. 26.) Давидов псалом.
Господ е светлина моя и избавител мой;
от кого ще се боя?
Господ е сила на живота ми;
от кого ще се уплаша?
2 Когато се приближиха към мене злосторници,
противниците ми и неприятелите ми,
за да изядат плътта ми,
те се спънаха и паднаха.
3 Ако се опълчи против мен и войска,
сърцето ми няма да се уплаши;
ако се повдигне против мене война,
и тогава ще имам увереност.
4 Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся -
да живея в дома Господен през всички дни на живота си,
за да гледам привлекателността на Господа
и да Го търся в храма Му.
5 Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си,
ще ме покрие в скривалището на шатъра Си,
ще ме издигне на канара.
6 И сега главата ми ще се издигне
над неприятелите ми, които ме обкръжават;
и ще принеса в скинията Му жертва на възклицания,
ще пея, да! Ще славословя Господа.
7 Слушай, Господи, гласа ми, когато викам;
смили се също над мен и ми отговори.
8 Когато Ти каза: Търсете лицето Ми,
моето сърце Ти каза:
Лицето Ти ще търся, Господи.
9 Да не скриеш от мене лицето Си;
да не отхвърлиш с гняв слугата Си;
Ти ми стана помощ; недей ме отхвърля
и недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;
10 защото баща ми и майка ми са ме оставили;
Господ обаче ще ме прибере.
11 Научи ме, Господи, на пътя Си
и ме води по равна пътека поради онези, които ме причакват.
12 Да не ме предадеш на волята на противниците ми;
защото лъжливи свидетели са се вдигнали против мене,
които дишат насилие.
13 Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни
в земята на живите - бих премалял.
14 Чакай Господа;
дерзай и нека се укрепи сърцето ти.
Да! Чакай Господа.