за Христос

Псалми 26   

1 Молитва за избавление
(По слав. 25.) Давидов псалом.
Съди ме, Господи, защото съм ходил в незлобието си,
уповал съм на Господа, без да се поколебая.
2 Изследвай ме, Господи, и ме изпитвай,
опитвай вътрешността ми и сърцето ми.
3 Защото Твоето милосърдие е пред очите ми
и аз съм ходил в истината Ти.
4 Не съм сядал с измамни хора
и с лицемери няма да отида.
5 Мразя събранието на злосторниците
и с нечестивите няма да седна.
6 Ще измия в невинност ръцете си;
така ще обиколя жертвеника Ти, Господи,
7 за да възглася с глас на хваление
и да разкажа всичките Твои чудесни дела.
8 Господи, обичам местонахождението на Твоя дом
и мястото на скинията на славата Ти.
9 Да не отнемеш душата ми заедно с грешните,
нито живота ми - заедно с мъже, жадни за кръв,
10 в чиито ръце има злодеяние
и десницата им е пълна с подкупи.
11 А пък аз ще ходя в незлобието си;
изкупи ме и се смили над мене.
12 Кракът ми е стъпил на равно място;
в събранията ще благославям Господа.