за Христос

Псалми 25   

1 Молитва за ръководство и защита
(По слав. 24.) Давидов псалом.
На еврейски език, азбучен псалом.

Към Тебе, Господи, издигам душата си.
2 Боже мой, на Тебе съм уповал;
да не се посрамя,
да не тържествуват неприятелите ми над мене.
3 Наистина - никой, който чака Тебе, няма да се посрами;
онези ще бъдат посрамени, които без причина постъпват коварно.
4 Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти,
научи ме на пътеките Си.
5 Води ме в истината Си и ме учи;
защото Ти си Бог на Спасението ми;
Теб чакам цял ден.
6 Помни, Господи, благите Си милости
и милосърдията Си, защото са отвека.
7 Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми;
помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.
8 Господ е благ и праведен,
затова ще научи грешните на пътя Си.
9 Ще води кротките с правда
и ще научи кротките на пътя Си.
10 Всички пътеки на Господа са милосърдие и вярност
към онези, които пазят завета Му и откровението Му.
11 Заради името Си, Господи,
прости моето беззаконие, защото е голямо.
12 Бои ли се човек от Господа? -
Него Той ще настави кой път да избере.
13 Душата му ще живее в спокойствие
и потомството му ще наследи земята.
14 Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него,
и ще им покаже завета Си.
15 Моите очи са винаги към Господа,
защото Той ще измъкне от мрежата краката ми.
16 Обърни се към мен и се смили над мене,
защото съм усамотен и наскърбен.
17 Облекчи скърбите на сърцето ми,
извади ме от утесненията ми.
18 Вгледай се в угнетението ми и теготата ми
и прости всичките ми грехове.
19 Виж неприятелите ми, защото са много
и с люта ненавист ме мразят.
20 Пази душата ми и ме избави;
да не се посрамя, защото на Теб уповавам.
21 Незлобие и правота нека ме пазят,
защото Тебе чакам.
22 Боже, избави Израел
от всичките му беди.