за Христос

Псалми 144   

1 Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог
(По слав. 143.) Давидов псалом.
Благословен да бъде Господ, моята канара,
Който учи ръцете ми да воюват,
пръстите ми да се бият -
2 Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост,
високата ми кула и моят избавител,
щитът мой и Онзи, на Когото уповавам, -
Който покорява хората ми под мене.
3 Господи, какво е човек, за да обръщаш внимание на него!
Син човешки, за да го зачиташ!
4 Човек прилича на лъх;
дните му са като сянка, която преминава.
5 Господи, приклони небесата Си и слез,
допри се до планините и те ще задимят.
6 Стреляй със светкавица, за да ги разпръснеш;
хвърли стрелите Си, за да ги поразиш.
7 Протегни ръката Си отгоре,
избави ме и ме извади от големи води,
от ръката на чужденците,
8 чиито уста говорят суета
и чиято десница в клетва е десница на лъжа.
9 Боже, с нова песен ще Те възпея,
с десетострунен псалтир ще пея хваления на Тебе,
10 Който даваш избавление на царете
и Който спасяваш слугата Си Давид от смъртоносен меч.
11 Избави ме и ме изтръгни от ръката на чужденците,
чиито уста говорят суета
и чиято десница в клетва е десница на лъжа.
12 Когато нашите синове в младостта си
бъдат като пораснали филизи
и нашите дъщери - като крайъгълни камъни,
издялани за украшение на дворци;
13 когато житниците ни бъдат пълни,
доставящи всякакъв вид храна,
и овцете ни се умножават с хиляди
и десетки хиляди по полетата ни;
14 когато воловете ни бъдат добре натоварени;
когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане навън,
нито вик по нашите улици;
15 тогава блазе на онзи народ, който е в такова състояние!
Блажен онзи народ, на когото Господ е Бог!