за Христос

Псалми 143   

1 Молитва за помощ
(По слав. 142.) Давидов псалом.
Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми;
отговори ми според верността Си и според правдата Си.
2 И не влизай в съд със слугата Си;
защото пред Тебе няма да се оправдае нито един жив човек.
3 Защото неприятелят подгони душата ми,
удари о земята живота ми,
сложил ме е да живея в тъмни места,
както онези, които са отдавна умрели.
4 Затова духът ми до дъно изнемогва в мене,
сърцето ми е съвсем усамотено.
5 Спомням си миналите дни,
размишлявам за всички Твои дела,
поучавам се от творенията на ръцете Ти.
6 Протягам ръцете си към Тебе;
душата ми жадува за Тебе като безводна земя. (Села.)
7 Скоро ме послушай, Господи; духът ми чезне;
не скривай лицето Си от мене,
да не би да заприличам на онези, които слизат в рова.
8 Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти,
защото на Теб уповавам;
дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя,
защото към Теб издигам душата си.
9 Избави ме, Господи, от неприятелите ми;
към Тебе прибягвам, за да ме скриеш.
10 Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог;
благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.
11 Господи, съживи ме заради името Си;
според правдата Си изведи душата ми от утеснение.
12 И според милосърдието Си унищожи неприятелите ми
и погуби всички, които притесняват душата ми,
защото аз съм Твой слуга.