за Христос

Псалми 135   

1 Хвалебен химн за Господните дела
(По слав. 134.)
Алилуя. Хвалете името Господне.
Хвалете Го вие, слуги Господни,
2 които престоявате в дома Господен,
в дворовете на дома на нашия Бог.
3 Хвалете Господа, защото Господ е благ,
пейте хваления на името Му, защото това е угодно.
4 Защото Господ избра Яков за Себе Си,
Израел за Свое собствено притежание.
5 Защото аз познах, че Господ е велик
и че нашият Господ е над всички богове.
6 Господ прави всичко, което Му е угодно,
на небето и на земята, в морето и във всички бездни.
7 Повдига пара от краищата на земята,
прави светкавици за дъжда,
изважда ветрове от съкровищниците Си.
8 Той е, Който порази египетските първородни -
и на човек, и на животно.
9 Изпрати знамения и чудеса сред теб, Египте,
върху фараона и върху всичките му слуги.
10 Той е, Който порази големи народи
и изби силни царе:
11 аморейския цар Сион
и васанския цар Ог,
и всички ханаански царства -
12 и даде земята им в наследство,
наследство на народа Си Израел.
13 Името Ти, Господи, пребъдва довека,
споменът Ти, Господи, от род в род.
14 Защото Господ ще съди народа Си
и ще се разкае за скърбите на слугите Си.
15 Идолите на народите са сребро и злато,
творения на човешки ръце.
16 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
17 уши имат, но не чуват;
нито има дихание в устата им.
18 Подобни на тях ще станат онези, които ги правят,
както и всеки, който уповава на тях.
19 Доме Израелев, благославяйте Господа;
доме Ааронов, благославяйте Господа;
20 доме Левиев, благославяйте Господа;
вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа.
21 Благословен да бъде от Сион Господ,
Който обитава в Йерусалим. Алилуя.