за Христос

Псалми 132   

1 Божият ковчег на Завета
(По слав. 131.) Песен на възкачванията.
Помни, Господи, заради Давид
всичките му скърби -
2 как се кле на Господа
и се обрече на Силния Яковов, като каза:
3 В никакъв случай няма да вляза в шатъра на къщата си,
нито ще се кача на застланото си легло,
4 няма да дам сън на очите си
или дрямка на клепачите си,
5 докато не намеря място за Господа,
обиталище за Силния Яковов.
6 Ето, ние чухме, че той бил в Ефрат;
намерихме го в полетата на Яара.
7 Нека влезем в скиниите Му,
нека се поклоним при подножието Му.
8 Стани, Господи, и влез в покоя Си,
Ти и ковчегът на Твоята сила;
9 свещениците Ти да бъдат облечени с правда
и светиите Ти нека викат радостно.
10 Заради слугата Си Давид
недей отблъсква лицето на помазаника Си.
11 Господ се кле с вярност на Давид -
и няма да престъпи думата Си, -
като каза: От рожбата на тялото ти
ще положа на престола ти.
12 Ако синовете ти опазят Моя завет
и Моите свидетелства, на които ще ги науча,
то и техните синове ще седят завинаги на престола ти.
13 Защото Господ избра Сион,
благоволи да обитава в него.
14 Това, каза Той, Ми е покой довека;
тук ще обитавам, защото го пожелах.
15 Ще благословя изобилно храната му!
Сиромасите му ще наситя с хляб.
16 Ще облека и свещениците му със спасение;
и светиите му ще възклицават от радост.
17 Там ще направя да изникне рог на Давид;
приготвих светилник за помазаника Си.
18 Неприятелите му ще облека със срам;
а на него ще блести короната.