за Христос

Псалми 12   

1 Молитва във време на беда
(По слав. 11.) За първия певец, на осмострунна арфа. Давидов псалом.
Помогни, Господи; защото не остана вече благочестив;
защото се губят верните измежду човешките синове.
2 Всеки говори лъжа на ближния си;
с ласкателни устни говорят от двулично сърце.
3 Господ ще изтреби всички ласкателни устни,
език, който говори големи неща.
4 На онези, които са казвали: Ще надвием с езика си;
устните ни са наши; кой е господар над нас?
5 Поради насилието над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се
сега ще стана, казва Господ;
ще сложа в безопасност онзи, когото презират.
6 Господните думи са чисти думи -
като сребро, претопено в пещ от пръст,
пречистено седем пъти.
7 Ти, Господи, ще ги закриляш,
ще пазиш всеки от тях от това поколение до века,
8 при все че нечестивите ходят свободно от всяка страна,
понеже безчестието се въздига между човешките синове.