за Христос

Притчи 9   

1 Мъдрост и глупост
Мъдростта съгради дома си,
издяла седемте си стълба,
2 закла животните си, смеси виното си
и сложи трапезата си.
3 Изпрати слугите си
да викат по високите места на града:
4 Който е прост, нека се отбие тук.
И на безумните казва:
5 Елате, яжте от хляба ми
и пийте от виното, което смесих,
6 оставете глупостта и живейте,
и ходете по пътя на разума.
7 Който поправя присмивателя, навлича на себе си срам;
и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно.
8 Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази.
Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.
9 Давай наставление на мъдрия и той ще стане по-мъдър;
учи праведния и ще стане по-учен.
10 Страхът от Господа е начало на мъдростта;
и познаването на Святия е разум.
11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти
и ще ти се прибавят години на живот.
12 Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си;
и ако се присмееш, ти сам ще понасяш.
13 Безумната жена е бъбрива,
проста е и не знае нищо.
14 Седи при вратата на къщата си,
на стол по високите места на града
15 и кани онези, които минават,
които вървят право по пътя си, като им казва:
16 Който е прост, нека се отбие тук.
А колкото до безумния, на него казва:
17 Крадените води са сладки
и хляб, който се яде скришом, е вкусен,
18 но той не знае, че мъртвите са там
и че гостите й са в дълбочините на ада.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31