за Христос

Притчи 6   

1 Съвети за избягване на грехове
Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си
или си дал ръка за някой чужд,
2 ти си се впримчил с думите на устата си,
хванат си с думите на устата си.
3 Затова, сине мой, направи следното и се отърви,
тъй като си паднал в ръцете на ближния си:
иди, падни при краката на ближния си и го моли настоятелно.
4 Не давай сън на очите си,
нито дрямка на клепачите си,
5 докато не се отървеш - като сърна от ръката на ловеца
и като птица от ръката на птицеловец.
6 Иди при мравката, о, ленивецо,
размишлявай за постъпките й и бъди мъдър -
7 която, макар че няма началник,
надзирател или управител,
8 приготвя си храната лете,
събира яденето си по жътва.
9 Докога ще спиш, ленивецо?
Кога ще станеш от съня си?
10 Още малко спане, малко дрямка,
малко сгъване на ръце за сън,
11 така ще връхлети сиромашия върху тебе - като разбойник,
и немотия - като въоръжен мъж.
12 Човек нехранимайко, човек беззаконен
е онзи, който ходи с извратени уста.
13 Намигва с очите си, говори с краката си,
дава знак с пръстите си;
14 който има извратено сърце,
непрестанно крои зло, сее раздори,
15 затова гибелта му ще дойде внезапно;
изведнъж ще бъде съсипан, и то непоправимо.
16 Шест неща мрази Господ,
даже седем са мерзост за душата Му:
17 надменни очи, лъжлив език,
ръце, които проливат невинна кръв,
18 сърце, което крои лоши замисли,
крака, които тичат бързо да вършат зло,
19 неверен свидетел, който говори лъжа,
и онзи, който сее раздори между братя.
20 Предпазване от прелюбодеяние
Сине мой, пази заповедта на баща си
и не се отклонявай от наставлението на майка си -
21 завържи ги завинаги за сърцето си,
увий ги около шията си.
22 Когато ходиш, наставлението ще те води;
когато спиш, ще те пази;
когато се събудиш, ще разговаря с тебе.
23 Защото заповедта им е светилник
и наставлението им е светлина,
и поучителните им изобличения са път към живот.
24 За да те пазят от лоша жена,
от ласкателния език на чужда жена.
25 Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си;
да не те улови с клепачите си;
26 защото поради блудница човек изпада в нужда за парче хляб;
а прелюбодейката лови скъпоценната душа.
27 Може ли някой да сложи огън в пазвата си
и дрехите му да не изгорят?
28 Може ли някой да ходи по разпалени въглища
и краката му да не се опекат?
29 Така е с онзи, който влиза при жената на ближния си;
който се допре до нея, няма да остане ненаказан.
30 Дори крадецът не се отървава ненаказан,
даже ако краде, за да насити душата си, когато е гладен;
31 и ако бъде хванат, той трябва да върне седмократно,
трябва да даде целия имот на къщата си.
32 Онзи, който прелюбодейства с жена, е безумен.
Който прави това, би погубил душата си.
33 Биене и позор ще намери
и срамът му няма да се изличи.
34 Защото ревнуването на мъжа е истинска ярост;
и той няма да пожали в деня на възмездието;
35 няма да иска да знае за никакъв откуп,
нито ще се умилостиви, дори и да му дадеш много подаръци.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31