за Христос

Притчи 5   

1 Предпазване от съблазън
Сине мой, внимавай в мъдростта ми.
Приклони ухото си към разума ми,
2 за да опазиш разсъдливост
и устните ти да пазят знание.
3 Защото от устните на чуждата жена капе мед
и устата й са по-меки от дървено масло;
4 но краят й е горчив като пелин,
остър като изострен от двете страни меч.
5 Краката й слизат към смърт,
стъпките й стигат до ада,
6 така че тя никога не намира пътя на живота;
нейните пътеки са непостоянни и тя не знае накъде водят.
7 И така, синове, слушайте мен
и не отстъпвайте от думите ми.
8 Отдалечи пътя си от нея
и не се приближавай до вратата на къщата й,
9 да не би да дадеш жизнеността си на други
и годините си - на безмилостните;
10 да не би да се наситят чужди от имота ти
и трудът ти да отиде в чужд дом,
11 а ти да охкаш в сетните си дни,
когато плътта ти и тялото ти се изтощят,
12 и да казваш: Как можах да пренебрегна поуката
и сърцето ми да презре изобличението,
13 и аз да не послушам гласа на учителите си,
нито да приклоня ухото си към наставниците си!
14 Малко остана да изпадна във всяко зло
сред събранието и множеството.
15 Пий вода от своя водоем
и онази, която извира от твоя кладенец.
16 Вън ли да се изливат изворите ти
и водните ти потоци - по улиците?
17 Нека бъдат само на теб,
а не и на чужди заедно с тебе.
18 Да бъде благословен твоят извор.
И се весели с жената на младостта си.
19 Тя да ти бъде като любима кошута и мила сърна:
нейните гърди да те задоволяват по всяко време;
и се възхищавай винаги на нейната любов.
20 Понеже, сине мой, защо ти е да се възхищаваш от чужда жена
и да прегръщаш обятията на чуждата?
21 Защото пътищата на човека са пред очите на Господа
и Той внимателно измерва всичките му пътеки.
22 Нечестивият ще бъде хванат от собствените си беззакония
и с въжетата на своя грях ще бъде държан.
23 Той ще умре от своето нежелание да се поучи;
и от голямото си безумие ще се заблуди.
Притчи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31