за Христос

Песен на песните 5   

1 Дойдох в градината си, сестро моя, невесто;
обрах смирната си и ароматите си;
ядох медената си пита с меда си;
пих виното си с млякото си.
Яжте, приятели;
пийте, да! Изобилно пийте, възлюбени.
2 Четвърта песен
(5:2-6:3)
Нощен блян

Аз спях, но сърцето ми беше будно;
и ето гласа на възлюбения ми; той хлопна и казва:
Отвори ми, сестро моя, любима моя!
Гълъбице моя, съвършена моя;
защото главата ми се напълни с роса,
косите ми - с нощни капки.
3 Но аз си казах: Съблякох дрехата си - как да я облека?
Умих краката си - как да ги окалям?
4 Възлюбеният ми провря ръката си през дупката на вратата;
и сърцето ми се смути за него.
5 Аз станах да отворя на възлюбения си;
и от ръцете ми капеше смирна,
а от пръстите ми - чиста смирна
върху дръжките на ключалката.
6 Отворих на възлюбения си;
но възлюбеният ми си беше тръгнал, отишъл си беше.
Извиках:
Душата ми отслабваше, когато ми говореше!
Потърсих го, но не го намерих;
повиках го, но не ми отговори.
7 Намериха ме стражарите, които обикалят града,
биха ме, раниха ме;
пазачите на стените ми отнеха мантията.
8 Помогнете ми да го намеря!
Заклевам ви, йерусалимски дъщери,
ако намерите възлюбения ми - то какво?
Кажете му, че съм ранена от любов.
9 По какво се различава твоят възлюбен от друг възлюбен,
о, ти, прекрасна между жените?
По какво се различава твоят възлюбен от друг възлюбен,
че ни заклеваш така? -
10 Възлюбеният ми е бял и румен,
личи и между десет хиляди.
11 Главата му е като най-чисто злато;
косите му са къдрави, черни като гарван;
12 очите му - умити в мляко и като красиво вложени скъпоценни камъни,
са подобни на очите на гълъби при водните потоци;
13 бузите му са като лехи с аромати,
като бряг с благоуханни растения;
устните му са като кремове, от които капе чиста смирна;
14 ръцете му са като златни цилиндри, покрити с хрисолит;
тялото му е като изделие от слонова кост, украсено със сапфири;
15 краката му са като мраморни стълбове,
закрепени на подложки от чисто злато;
изгледът му е като Ливан, изящен като кедри;
16 устата му са много сладки; и той целият е прелестен.
Такъв е възлюбеният ми и такъв е приятелят ми,
о, йерусалимски дъщери.
Песен на песните: 1 2 3 4 5 6 7 8