за Христос

Откровение 4   

1 Небесното богослужение
След това видях - и ето, врати отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Въздигни се тук и ще ти покажа това, което трябва да стане след това.
2 И внезапно бях обзет от Духа и ето, беше поставен престол на небето и на престола седеше Един.
3 И Седналият приличаше на камък яспис и сардис; около престола имаше и дъга, която изглеждаше като смарагд.
4 И около престола имаше двадесет и четири престола и видях, че на престолите седяха двадесет и четирима старейшини, облечени в бели дрехи, и на главите им златни венци.
5 И от престола излизаха светкавици и гласове, и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове.
6 И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал, а насред престола и около него - четири живи същества, покрити с очи и отпред, и отзад.
7 Първото живо същество приличаше на лъв, второто приличаше на теле, третото имаше като човешко лице и четвъртото живо същество приличаше на летящ орел.
8 И четирите живи същества, които имаха по шест крила, бяха покрити с очи наоколо и под крилете си; и те не престават денем и нощем да казват: Свят, свят, свят е Господ Бог Всемогъщ, Който беше и Който е, и Който ще бъде.
9 И когато живите същества принасят слава, почит и благодарение на Този, Който седи на престола и живее до вечни векове,
10 двадесет и четиримата старейшини падат пред Седящия на престола и се кланят на Онзи, Който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, като казват:
11 Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Книгата със седемте печата
Откровение: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22