за Христос

Матей 7   

1 Да не осъждаме ближния
(Лука 6:37-42)

Не съдете, за да не бъдете съдени.
2 Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
3 И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око?
4 Или как ще кажеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в твоето око?
5 За молитвата
(Лука 11:9-13)

Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.
6 Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.
7 Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори;
8 защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.
9 Има ли между вас човек, който, ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък
10 или ако поиска риба, ще му даде змия?
11 И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, Който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него!
12 И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.
13 Двата пътя
(Лука 13:24)
Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях.
14 Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.
15 Предпазване от лъжеучители
(Лука 6:43-44)

Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.
16 По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?
17 Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
18 Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.
19 Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.
20 И така, по плодовете им ще ги познаете.
21 Опасност от лъжливо изповядване
(Лука 13:25-27)
Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата.
22 В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонвахме и не в Твое ли име извършихме много чудеса?
23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие.
24 И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара.
25 И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.
26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък.
27 И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; и тя падна и падането й беше голямо.
28 И когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението Му;
29 защото ги поучаваше като Един, Който има власт, а не като техните книжници.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28