за Христос

Лука 21   

1 Лептата на бедната вдовица
(Марк 12:41-44)

Като повдигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.
2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти.
3 И каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички;
4 защото всички тези пуснаха в съкровищницата за Бога от излишъка си; а тази от немотията си пусна целия имот, който имаше.
5 Предсказание за разрушаването на храма, войни и бедствия
(Мат. 24:1-14; Марк 13:1-13)

И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, каза:
6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък, който да не се срине.
7 И Го попитаха: Учителю, а кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това?
8 А той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Христос, и че времето е наближило. Да не тръгнете след тях.
9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тези неща трябва първо да станат, но не е веднага краят.
10 Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство;
11 и ще има големи трусове и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.
12 А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители заради Моето име.
13 Това ще ви служи за свидетелство.
14 И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте,
15 защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.
16 И ще бъдете предадени даже и от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас.
17 И ще бъдете мразени от всички поради Моето име.
18 Но и косъм от главата ви няма да загине.
19 Чрез твърдостта си ще спечелите душите си.
20 Предсказание за разрушаването на Йерусалим
(Мат. 24:15-21; Марк 13:14-20)

А когато видите, че Йерусалим е заобиколен от войски, тогава знайте, че е наближило запустението му.
21 Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са насред града, нека да излязат навън, а които са в околностите, да не влизат в него.
22 Защото това са дни на възмездие, за да се изпълни всичко, което е писано.
23 Горко на бременните и на кърмачките през онези дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху тези хора.
24 Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен между всички народи; и Йерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците.
25 Идването на Човешкия Син
(Мат. 24:29-31; Марк 13:24-27)

И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
26 Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят.
27 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак със сила и голяма слава.
28 А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
29 Призоваване към бодърстване
(Мат. 24:32-44; Марк 13:28-31)

И им каза притча: Погледнете смокинята и всички дървета.
30 Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо.
31 Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.
32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
34 Но внимавайте, да не натежат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи и онзи ден да ви постигне внезапно като примка;
35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по цялата земя.
36 Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане, и да застанете пред Човешкия Син.
37 И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски.
38 И целият народ идваше при Него рано сутрин да Го слуша.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24