за Христос

Йов 42   

1 Йов се смирява пред Бога
Тогава Йов отговори на Господа:
2 Зная, че всичко можеш
и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.
3 Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно?
Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал,
за неща, пречудни за мене, които не съм познавал.
4 Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря;
ще Те попитам и Ти ми отговаряй.
5 Слушал бях за Тебе със слушането на ухото,
но сега окото ми Те вижда;
6 затова се отричам от думите си
и се кая в пръст и пепел.
7 Заключение
(42:7-17)
Господ порицава тримата приятели на Йов, който се моли за тях

А след като Господ изговори тези думи на Йов, Господ каза на теманеца Елифаз: Гневът Ми пламна против теб и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов.
8 Затова сега вземете седем телета и седем овни и идете при слугата Ми Йов, и принесете всеизгаряне за себе си; а слугата Ми Йов ще се помоли за вас (защото него ще приема), за да не постъпя с вас според безумието ви, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Йов.
9 И така, теманецът Елифаз, савхиецът Валдад и наамецът Софар отидоха и направиха както им заповяда Господ; и Господ прие Йов.
10 Господ отново дарява на Йов благополучие
И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Йов двойно повече, отколкото имаше преди.
11 Тогава при него дойдоха всичките му братя, всичките му сестри и всички, които бяха го познавали отпреди, и ядоха хляб с него в къщата му; и като плакаха за него, го утешиха за цялото зло, което Господ му беше нанесъл; и всеки даде по един сребърник и всеки - по една златна обица.
12 Така Господ благослови последните дни на Йов повече от първите му; така че той придоби четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда чифта волове и хиляда ослици.
13 Още му се родиха седем синове и три дъщери;
14 и първата си дъщеря нарече Емима, втората - Касия, а третата - Керен-апух.
15 И по цялата страна не се намираха жени, така красиви като дъщерите на Йов; и баща им даде на тях наследство, както на братята им.
16 След това Йов живя сто и четиридесет години и видя синовете си и внуците си до четири поколения.
17 И така, Йов умря стар и сит на дни.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42