за Христос

Йов 31   

1 Клетвата на Йов
Сключих завет с очите си;
и как бих погледнал към девица?
2 Защото какъв дял се определя от Бога отгоре
и какво наследство - от Всемогъщия свише?
3 Не е ли разорение за нечестивия
и погибел за тези, които вършат беззаконие?
4 Не вижда ли Той пътищата ми?
И не брои ли всичките ми стъпки?
5 Ако съм ходил с лъжата
и кракът ми е бързал към измама
6 (но нека ме претеглят в прави везни,
за да познае Бог непорочността ми),
7 ако се е отклонил кракът ми от пътя
и сърцето ми е последвало очите ми,
и ако се е залепило петно на ръцете ми,
8 то нека сея аз, а друг да яде,
и нека бъдат изкоренени произведенията ми.
9 Ако се е прелъстило сърцето ми от жена
и съм причаквал при вратата на съседа си,
10 то нека моята жена мели за друг
и други да се навеждат над нея;
11 защото това би било гнусно дело
и беззаконие, което да се накаже от съдиите;
12 понеже това е огън, който изгаря до погубване
и би изкоренил всичките ми плодове.
13 Ако съм презрял правото на слугата си или на слугинята си,
когато имаха спор с мене,
14 то какво бих сторил, когато се надигне Бог?
И какво бих Му отговорил, когато ме посети?
15 Онзи, Който е създал мене в утробата, не образува ли и него?
И не Същият ли ни създаде в утробата?
16 Ако съм въздържал сиромасите от това, което желаеха,
или съм направил да помрачнеят очите на вдовицата,
17 или съм изял сам залъка си,
без да е яло сирачето от него
18 (напротив, от младостта ми то порасна при мене като при баща
и от утробата на майка си съм наставлявал вдовицата),
19 ако съм гледал някого да гине от нямане на дрехи
или сиромах, че няма завивка,
20 и не са ме благославяли чреслата му,
като се е стоплял с вълната от овцете ми;
21 ако съм повдигнал ръка против сирачето,
като виждах, че имам помощ в портата;
22 то да падне мишцата ми от рамото
и ръката ми да се пречупи от лакътя;
23 защото погибел от Бога беше ужас за мен
и пред Неговото величие не можех да сторя нищо.
24 Ако съм възлагал надеждата си на злато
или съм казал на чистото злато: Ти си мое упование;
25 ако съм се веселил, защото богатството ми беше голямо
и защото ръката ми беше намерила изобилие;
26 ако, като съм гледал слънцето, когато изгряваше,
или луната, когато ходеше в светлината си,
27 се е увлякло тайно сърцето ми
и устата ми са целували ръката ми;
28 и това би било беззаконие, което да се накаже от съдиите,
защото бих се отрекъл от Вишния Бог.
29 Ако съм злорадствал в загиването на мразещия ме
или ми е ставало драго, когато го е сполетявало зло
30 (даже не съм допуснал устата ми да съгреши,
за да искам живота му с проклятие);
31 ако хората от шатъра ми не са казали:
Кой може да покаже някого, който не е бил наситен от него с месо?
32 (чужденецът не нощуваше вън;
отварях вратата си на пътника);
33 ако съм прикривал престъпленията си, както Адам,
като съм скривал беззаконието си в пазвата си,
34 понеже се боях от голямото множество
и презрението на семействата ме ужасяваше,
така че млъквах и не излизах от вратата
35 (О, да имаше някой да ме слуша! -
Ето, виж тук подписа ми;
Всемогъщият нека ми отговори! -
И да имах акта, който противникът ми е написал!
36 Ето, на рамо щях да го нося,
за венец щях да го привържа на себе си!
37 Щях да му дам отчет за стъпките си;
като княз щях да се приближа към него.);
38 ако нивата ми вика против мен
и браздите й плачат заедно;
39 ако съм изял плода й, без да платя,
или съм изгасил живота на стопаните й;
40 тогава да израстат тръни вместо жито
и вместо ечемик - плевели.
Свършиха се думите на Йов.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42