за Христос

Йов 26   

1 Отговор към Валдад. Колко велик и мощен е Бог
А Йов отговори:
2 Каква помощ си дал ти на немощния!
Как си спасил безсилната мишца!
3 Как си съветвал онзи, който няма мъдрост!
И какъв здрав разум си изсипал!
4 Към кого си отправил думи?
И чий дух те е вдъхновявал?
5 Пред Него мъртвите треперят -
под водите и обитателите им.
6 Преизподнята е гола пред Него
и Авадон няма покрив.
7 Простира севера върху празния простор;
окачва земята на нищо.
8 Връзва водите в облаците Си;
но облакът под тях не се разтваря.
9 Покрива лицето на престола Си,
като простира облака Си върху него.
10 Обиколил е водите с граница
чак до краищата на светлината и тъмнината.
11 Небесните стълбове треперят
и се ужасяват от смъмрянето Му.
12 Развълнува морето със силата Си;
и с разума Си поразява Рахав.
13 Чрез духа Си украсява небесата;
ръката Му пробожда бягащия змей.
14 Ето, тези са само краищата на пътищата Му;
и колко малко шепот ни дават да чуем за Него!
А гърма на силата Му кой може да разбере?
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42