за Христос

Йов 23   

1 Отговор на Йов към Елифаз: "Да бих знаел къде да намеря Бога!"
А Йов отговори:
2 И днес оплакването ми е горчиво;
раната ми е по-тежка от въздишането ми.
3 Ах, да бих знаел къде да Го намеря!
Бих отишъл до престола Му,
4 бих изложил делото си пред Него
и бих напълнил устата си с доводи.
5 Бих узнал думите, които Той би ми отговорил,
и бих разбрал какво щеше да ми каже.
6 Щеше ли Той да се препира с мене с голямата Си сила?
Не! Щеше само да внимава в мене.
7 Тогава би станало явно, че един праведник разисква с Него;
и така аз бих се освободил завинаги от Съдията си.
8 Обаче, ето, отивам напред, но Го няма,
и назад, но не Го виждам;
9 наляво, където работи, но не мога да Го видя;
крие се надясно и не Го виждам.
10 Знае обаче пътя ми; когато ме изпита,
ще изляза като злато.
11 Кракът ми се е държал здраво в Неговите стъпки;
опазил съм пътя Му, без да се отклоня.
12 От заповедта на устните Му не съм се оттеглил назад;
съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.
13 Но Той е на един ум и кой може да Го отклони?
И каквото желае думата Му, това прави.
14 Защото върши това, което е определено за мен;
и много такива неща има в Него.
15 Затова се смущавам в присъствието Му;
когато размишлявам, треперя от Него.
16 Защото сам Бог е разслабил сърцето ми
и Всемогъщият ме е смутил;
17 тъй като не по причина на тъмнината се отсичат думите ми,
нито по причина на мрака, който покрива лицето ми.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42