за Христос

Йов 22   

1 Трета реч на Елифаз. Бог наказва в името на справедливостта. Греховете на Йов изискват покаяние
Тогава теманецът Елифаз отговори:
2 Може ли човек да бъде полезен на Бога?
Ако разумен може да бъде полезен на себе си.
3 Ако ти си праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва?
Или ползва ли се Той, ако правиш пътищата си непорочни?
4 Поради твоя страх от Него ли Той те изобличава
и влиза в съд с тебе?
5 Нечестието ти не е ли голямо?
И беззаконията ти не са ли безкрайни?
6 Защото без причина си взел залог от брат си
и си лишил голите от дрехите им.
7 Не си напоил с вода уморения
и си задържал хляб от гладния.
8 А който беше як, той придобиваше земята;
и който беше почитан, той се заселваше в нея.
9 Вдовици си отпратил празни
и мишците на сирачетата си строшил.
10 Затова примки те обикалят
и внезапен страх те ужасява
11 или тъмнина и не виждаш,
и множество води те покриват.
12 Бог не е ли на небесните висоти?
Сега гледай височината на звездите, колко са нависоко!
13 А ти казваш: Къде ще знае Бог?
През мрака ли може да съди?
14 Облаци Го покриват и не вижда;
и ходи по свода небесен.
15 Забелязал ли си ти стария път,
по който са ходили беззаконниците? -
16 Тези, които преждевременно бяха грабнати
и чиято основа порой завлече,
17 които казаха на Бога: Отдалечи се от нас,
и: Какво може Всемогъщият да стори за нас? -
18 При все че Той напълни с блага домовете им.
Но далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!
19 Праведните гледат и се радват;
и невинните им се присмиват, като казват:
20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас
и огън не погълна ли останалите от тях?
21 Бъди в мир с Бога!
Сприятели се сега с Него и бъди в мир;
от това ще дойде добро за теб.
22 И така, приеми закона от устата Му
и съхрани думите Му в сърцето си.
23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден;
и така, отдалечи беззаконието от шатрите си,
24 хвърли злото си в пръстта
и офирското злато - между камъните на потоците;
25 и Всемогъщият ще ти бъде злато
и изобилие от сребро за тебе.
26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия
и ще въздигаш лицето си към Бога.
27 Ще Му се помолиш и Той ще те послуша;
и ще изпълни оброците Си.
28 И каквото решение вземеш, ще ти бъде потвърдено;
и светлина ще сияе по пътищата ти.
29 Когато те унижат,
тогава ще кажеш: Има въздигане!
И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.
30 Даже онзи, който не е невинен, ще избави.
Да! С чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42