за Христос

Йов 21   

1 Йов повторно отговаря на Софар. Временното благополучие на нечестивите и възмездието им
Тогава Йов отговори:
2 Слушайте внимателно говоренето ми
и с това ме утешавайте.
3 Потърпете ме и аз ще говоря;
а след като изговоря, присмивайте се.
4 За човека ли се оплаквам аз?
А как да не се утесни духът ми?
5 Погледнете към мен и се почудете,
и сложете ръка на устата си.
6 Само да си наумя тези въпроси, се ужасявам
и трепет обзема снагата ми.
7 Защо живеят нечестивите,
остаряват, даже стават и много силни?
8 Децата им се утвърждават заедно с тях пред лицето им
и внуците им - пред очите им.
9 Домовете им са свободни от страх;
и Божията тояга не е върху тях.
10 Говедата им се гонят, и не напразно;
телицата им се тели и не помята.
11 Пускат децата си като овце;
и децата им скачат.
12 Пеят под музиката на тъпанчето и арфата
и се веселят при звука на свирката.
13 Прекарват дните си в благополучие;
и в една минута слизат в гроба.
14 Все пак казват на Бога: Оттегли се от нас,
защото не искаме да знаем пътищата Ти.
15 Какво е Всемогъщият, за да Му служим?
И какво се ползваме, като Го призоваваме?
16 Ето, щастието им не е в тяхната ръка;
далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!
17 Колко често изгасва светилникът на нечестивите
и идва бедствието им върху тях!
Бог им разпределя страдания в гнева Си.
18 Те са като плява пред вятъра
и като прах от плява, който вихрушката отвява.
19 Казвате: Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за децата им.
По-добре нека въздаде на самите тях, за да го усещат;
20 собствените им очи нека видят гибелта им
и самите те нека пият от гнева на Всемогъщия.
21 Защото какво наслаждение от дома си има нечестивият след себе си,
когато се свърши числото на месеците му?
22 Ще научи ли някой Бога на знание,
тъй като Той съди високите?
23 Един умира в пълно благополучие,
като е във всичко охолен и спокоен;
24 ребрата му са покрити с тлъстина
и костите му са напоени с мозък.
25 А друг умира в душевна горест,
като никога не е ял с весело сърце.
26 Заедно лежат в пръстта
и червеи ги покриват.
27 Ето, зная мислите ви
и хитруванията ви за съсипването ми.
28 Защото казвате: Къде е къщата на княза?
И къде е шатърът, където живееха нечестивите?
29 Не сте ли попитали минаващите през пътя?
И не разбирате ли бележитите им примери -
30 че нечестивият се пази за ден на погибел
и че в ден на гняв ще бъде откаран?
31 Кой ще изяви пред лицето му неговия път?
И кой ще му въздаде за онова, което е сторил?
32 Но и той ще бъде донесен в гроба
и ще пази над гробницата си.
33 Буците на долината ще му бъдат леки;
и всеки човек ще отиде след него,
както безбройни са отишли преди него.
34 И така, как ми давате празни утешения,
тъй като в отговорите ви остава само лъжа?
Йов: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42