за Христос

Йоан 16   

1 Делото на Святия Дух
Това ви казах, за да не се съблазните.
2 Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
3 И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито Мене.
4 Но Аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;
5 а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?
6 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.
7 Обаче Аз ви казвам истината - за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.
8 И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд;
9 за грях, защото не вярват в Мене;
10 за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;
11 а за съд, защото князът на този свят е осъден.
12 Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.
13 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.
14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
15 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.
16 Скръбта ще се обърне в радост
Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време - и ще Ме видите.
17 Тогава някои от учениците Му си казаха един на друг: Какво е това, което ни казва: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време - и ще Ме видите; и това е, защото отивам при Отца.
18 И казаха: Какво е това, което казва: Още малко време? Не знаем какво иска да каже.
19 Исус, като разбра, че желаят да Го питат, им каза: Затова ли се питате помежду си, че казах: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време - и ще Ме видите?
20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост.
21 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света.
22 Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да отнеме.
23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.
24 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25 Исус Христос победи света
Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
26 В онзи ден ще попросите в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;
27 защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте Мен и повярвахте, че Аз излязох от Отца.
28 Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.
29 Учениците Му казаха: Ето, сега говориш ясно и никаква притча не казваш.
30 Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.
31 Исус им отговори: Сега ли вярвате?
32 Ето, настава час, даже е дошъл, да се разпръснете всеки при своите си и да Ме оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.
33 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.
Йоан: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21