за Христос

Исус Навиев 8   

1 Завладяване на Гай
След това Господ каза на Исус: Не бой се, нито се ужасявай! Вземи със себе си всичките военни мъже, стани и се изкачи в Гай. Аз предадох в ръката ти гайския цар, народа му, града му и земята му;
2 и да сториш на Гай и царя му, както стори на Йерихон и царя му; само че ще вземете за себе си плячката и добитъка. Постави против града засада от задната му страна.
3 Тогава Исус тръгна с всичките военни мъже, за да отиде в Гай. Той избра тридесет хиляди мъже, силни и храбри, изпрати ги през нощта
4 и им заповяда: Внимавайте, поставете засада против града от задната му страна. Не се отдалечавайте много от града и бъдете готови,
5 а аз и всички хора, които с мене, ще се приближим до града. И когато гайците излязат против нас, както преди, тогава ние ще побегнем от тях.
6 Те ще тръгнат след нас, докато ги отдалечим от града; защото ще си кажат: Те бягат от нас, както преди; и ние ще побегнем от тях.
7 Тогава вие ще вдигнете засадата и ще превземете града; защото Господ, вашият Бог, ще го предаде в ръката ви.
8 След като превземете града, запалете го, направете, както Господ ви заповяда; ето, заповядах ви.
9 И така, Исус ги изпрати; и те се скриха в засада. Установиха се между Ветил и Гай на запад от Гай; а Исус остана през онази нощ с народа.
10 Исус, като стана рано на сутринта и прегледа народа, застана с Израелевите старейшини отпред и тръгнаха към Гай.
11 И всичките военни мъже, които бяха с него, се приближиха до града и разположиха стан на север от Гай. Между тях и Гай имаше долина.
12 Исус взе около пет хиляди мъже и постави засада между Ветил и Гай на запад от града.
13 След като строиха народа - цялото войнство, което беше на север от града, както и засадата на запад от града, - Исус отиде през онази нощ в долината.
14 А гайският цар, като видя това, побърза, той и неговите хора, мъжете на града, и станаха рано, и в определен час излязоха на полето на бой против Израел. Царят обаче не знаеше, че има засада против него зад града.
15 А Исус и целият Израел се престориха на разбити пред тях и побегнаха по пътя за пустинята.
16 И всичките гайци бяха свикани, за да ги гонят. Като гонеха Исус, гайците се отдалечиха от града.
17 Така в Гай и Ветил не остана никой. Всички излязоха след Израел; те оставиха града отворен и преследваха Израел.
18 Тогава Господ каза на Исус: Простри към Гай копието, което държиш, защото ще предам града в ръката ти. И така, Исус простря към града копието, което държеше в ръката си.
19 И щом протегна ръката си, засадата се вдигна бързо от мястото си, нахлуха внезапно в града, превзеха го и побързаха да го запалят.
20 А когато гайските мъже погледнаха назад, видяха, че от града се издига дим към небето; и нямаха къде да бягат - нито напред, нито назад, понеже народът, който бягаше към пустинята, се обърна назад против преследвачите си.
21 А Исус и целият Израел, като видяха, че хората от засадата бяха превзели града и че оттам се издига дим, се обърнаха назад и поразиха гайските мъже.
22 Другите също излязоха от града против гайците; и така, те се намериха между израелтяните, които бяха от двете им страни; и израелтяните поразиха гайците така, че не оставиха никого жив или да избяга.
23 А царя на Гай хванаха жив и го доведоха при Исус.
24 Израел изби всичките жители на Гай в полето и пустинята, докъдето ги гонеха, и те всички паднаха от меча, докато бяха унищожени. Тогава целият Израел се върна в Гай и поразиха града с острието на меча.
25 И всичките загинали в онзи ден, мъже и жени, бяха дванадесет хиляди души, всичките гайци.
26 Защото Исус не прибра ръката си, с която беше прострял копието, докато не унищожи като обречени всичките жители на Гай.
27 Израел остави за себе си добитъка и плячката на Гай, както Господ заповяда на Исус.
28 И така, Исус изгори Гай и го направи завинаги куп развалини, както е до днес.
29 А царя на Гай обеси на дърво и го остави да виси до вечерта. След като слънцето залезе, Исус заповяда да снемат трупа му от дървото и да го хвърлят във входа на градската порта, и натрупаха върху него голяма грамада камъни, която е там и до днес.
30 Тогава Исус издигна жертвеник на Господа, Израелевия Бог, на хълма Гевал,
31 както Господният слуга Моисей беше заповядал на израелтяните според написаното в книгата на Моисеевия закон - жертвеник от цели камъни, по които желязно сечиво не се беше допирало; и принесоха на него всеизгаряния на Господа и пожертваха мирни приноси.
32 Там, на камъните, пред израелтяните, Исус написа един препис на Моисеевия закон.
33 И целият Израел със старейшините им, първенците и съдиите им, чужденци и местни застанаха от двете страни на ковчега срещу левитските свещеници, които държаха ковчега на Господния завет, половината от страната на хълма Гаризин и половината от страната на хълма Гевал, както Господният слуга Моисей беше заповядал най-напред, за да благословят Израелевия народ.
34 След това Исус прочете всичките думи на закона, благословенията и проклятията според това, което беше написано в Книгата на закона.
35 От всичко, което заповяда Моисей, нямаше дума, която Исус да не прочете пред всичките събрани израелтяни с жените, децата и чужденците, които се намираха между тях.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24