за Христос

Исус Навиев 4   

1 А когато целият народ беше преминал Йордан, Господ каза на Исус:
2 Изберете дванадесет човека от народа, по един човек от всяко племе,
3 и им заповядайте: Вземете дванадесет камъка оттук, отсред Йордан, от мястото, където краката на свещениците стояха твърдо. Занесете ги със себе си и ги сложете на мястото, където ще пренощувате тази нощ.
4 Тогава Исус повика дванадесетте човека, по един от всяко племе, които беше избрал от израелтяните.
5 И Исус им каза: Минете пред ковчега на Господа, вашия Бог, сред Йордан и вдигнете всеки по един камък на рамената си според броя на племената на израелтяните,
6 за да бъде това знак между вас. Утре, когато синовете ви попитат: Какво означават тези камъни?,
7 тогава ще им отговорите: Те напомнят, че водата на Йордан се раздели пред ковчега на Господния завет. Когато ковчегът преминаваше Йордан, водата на Йордан се раздели. Тези камъни ще бъдат за спомен до века на израелтяните.
8 Тогава израелтяните направиха така, както заповяда Исус; взеха дванадесет камъка от Йордан, както Господ беше казал на Исус, според броя на племената на израелтяните; и ги донесоха със себе си на мястото, където пренощуваха, и ги положиха там.
9 Исус също постави дванадесет камъка сред Йордан, на мястото, където стояха краката на свещениците, които носеха ковчега на завета; и тези камъни са там до днес.
10 А свещениците, които носеха ковчега, стояха сред Йордан, докато беше изпълнено всичко, което Господ заповяда на Исус да говори на народа - така, както Моисей беше заповядал на Исус. И народът побърза да премине реката.
11 А когато целият народ беше преминал, минаха и Господният ковчег и свещениците и те застанаха пред народа.
12 И Рувимовите синове, Гадовите синове и половината от Манасиевото племе преминаха въоръжени пред израелтяните, както Моисей им беше казал;
13 около четиридесет хиляди въоръжени воини, готови за бой, преминаха пред Господа към йерихонските полета.
14 В онзи ден Господ прослави Исус пред очите на целия Израел; и те се бояха от него, както се бояха от Моисей, през всичките дни на живота му.
15 Тогава Господ говори на Исус:
16 Заповядай на свещениците, които носят ковчега на свидетелството, да излязат от Йордан.
17 И така, Исус заповяда на свещениците: Излезте от Йордан.
18 А щом свещениците, които носеха ковчега на Господния завет, излязоха от Йордан и краката им стъпиха на сухо, водата на Йордан се върна на мястото си и преля всичките му брегове, както преди това.
19 На десетия ден от първия месец народът излезе от Йордан и разположиха стан в Галгал на изток от Йерихон.
20 А Исус постави в Галгал онези дванадесет камъка, които взеха от Йордан.
21 Тогава Исус говори на израелтяните: Утре, когато синовете ви попитат: Какво означават тези камъни?,
22 тогава да разкажете на синовете си: Израел премина Йордан по сухо.
23 защото Господ, вашият Бог, пресуши Йорданската вода пред вас, докато преминахте, както Господ, вашият Бог, стори с Червеното море, което пресуши пред нас, докато преминахме,
24 за да знаят всичките народи на земята, че Господнята ръка е мощна, и да се боят винаги от Господа, вашия Бог.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24