за Христос

Исус Навиев 3   

1 Преминаване на река Йордан
Тогава Исус стана рано; и като вдигнаха стана от Ситим, той и всичките израелтяни, дойдоха до Йордан и там пренощуваха, преди да преминат реката.
2 А след три дни военачалниците преминаха през стана
3 и заповядаха на народа: Когато видите ковчега с плочите на завета на Господа, вашия Бог, и че свещениците левити го носят, тогава и вие да се вдигнете от местата си и да вървите след него.
4 Но между вас и него да има около две хиляди лакътя разстояние; не се приближавайте към него, за да знаете пътя, по който трябва да вървите; защото досега не сте минавали по този път.
5 Исус каза още на народа: Осветете се, защото утре Господ ще извърши сред вас чудни дела.
6 Исус говори и на свещениците: Вдигнете ковчега с плочите на завета и минете пред народа. И така, те вдигнаха ковчега на завета и тръгнаха пред народа.
7 И Господ каза на Исус: Днес започвам да те прославям пред целия Израел, за да познаят, че както бях с Моисей, така ще бъда и с теб.
8 А ти заповядай на свещениците, които носят ковчега с плочите на завета, следното: Когато стигнете до брега на Йордан, влезте и застанете във водата.
9 Тогава Исус каза на израелтяните: Приближете се тук и слушайте думите на Господа, вашия Бог.
10 Исус каза още: По това ще познаете, че живият Бог е сред вас и че ще прогони пред вас ханаанците, хетите, евейците, ферезейците, гергесейците, аморейците и йевусейците.
11 Ето, ковчегът на завета на Господа на цялата земя върви пред вас през Йордан.
12 И така, сега изберете дванадесет мъже от Израелевите племена, по един мъж от всяко племе.
13 И щом стъпят във водата на Йордан краката на свещениците, които носят ковчега на Йехова, Господа на целия свят, Йорданската вода, водата, която слиза отгоре, ще се раздели и ще застане на куп.
14 И така, народът тръгна от шатрите си, за да преминат Йордан, следвайки свещениците, които носеха ковчега на завета и вървяха отпред.
15 Когато носачите на ковчега стигнаха до Йордан и краката на свещениците се намокриха в края на водата (защото Йордан наводнява всичките си брегове през цялото време на жътвата),
16 водата, която слизаше отгоре, се спря и се издигна на куп много надалеч, при град Адам, който е край Царетан; а водата, която течеше надолу към полското море, т. е. Соленото море, изтече и пресъхна. Тогава народът премина реката срещу Йерихон.
17 А свещениците, които носеха ковчега на Господния завет, стояха твърдо на сухо сред Йордан; и целият Израел преминаваха по сухо, докато целият народ премина Йордан.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24