за Христос

Исус Навиев 16   

1 На Йосифовите потомци се падна по жребий земята от Йордан при Йерихон и йерихонските води на изток в пустинята, земята, която се простира от Йерихон през хълмистата страна до Ветил.
2 Границата вървеше от Ветил до Луз, минаваше през околността на Архиатарот,
3 слизаше на запад в околността на Яфлети до околността на долния Веторон и до Гезер и свършваше при морето.
4 Така Йосифовите потомци, племената на Манасия и Ефрем, получиха наследството си.
5 Територията на Ефремовите синове според семействата им беше: границата на наследството им на изток беше Атарот-адар до горния Веторон;
6 на север от Михметат границата минаваше на запад и завиваше на изток до Танат-сило, а оттам преминаваше на изток от Янох;
7 после слизаше от Янох до Атарот и до Наарат и достигаше до Йерихон, като свършваше при Йордан.
8 От Тапфуа границата отиваше на запад до потока Кана и свършваше при морето. Това е наследството на племето на Ефремовите синове според семействата им.
9 Имаше и градове, отделени за Ефремовите синове, в наследството на Манасиевите синове - всички тези градове заедно със селата им.
10 Но те не изгониха ханаанците, които живееха в Гезер. Ханаанците живееха между Ефремовите синове, както живеят и до днес - като подчинени поданици.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24