за Христос

Исус Навиев 13   

1 Разпределяне на Обетованата земя между Израелевите племена
(13:1-21:45)
Разпределяне на Източен Ханаан

А Исус остаря и беше в напреднала възраст. Тогава Господ му каза: Ти остаря и си в напреднала възраст, а остава още много земя да бъде превзета.
2 Ето земята, която остава още: всичките области на филистимците и цялата Гесурска земя,
3 от Сиор в посока към Египет до границата на Акарон на север, която принадлежи на ханаанците - петте области на филистимците: на газците, на азотците, на аскалонците, на гетците и на акаронците; и земята, която е на авейците;
4 на Негев, цялата земя на ханаанците и Меара, която принадлежи на сидонците, до Афек, до Аморейските територии;
5 и земята на гевалците, и целият Ливан към изгрев слънце, от Ваалгад в подножието на Ермонската планина до прохода на Емат;
6 всичките планински жители от Ливан до Мисрефот-маим, т. е. всичките сидонци; тях Аз ще изтребя пред израелтяните; а ти раздели тази земя в наследство на Израел, както ти заповядах.
7 И така, сега раздели тази земя в наследство на деветте племена и на половината от Манасиевото племе.
8 А заедно с другата половина от Манасиевото племе Рувимовите синове и Гадовите синове получиха наследството си, което Моисей им даде отвъд Йордан, на изток,
9 от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е в средата на долината, и цялата медеванска равнина до Девон,
10 и всичките градове на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, до територията на амонците,
11 и Галаад, и пределите на гесурците и на мааханците, и цялата планина Ермон, и целия Васан до Салха,
12 цялото царство на Ог във Васан, който царуваше в Астарот и в Едраи. Той единствен беше оцелял от останалите рефаими, които Моисей порази и изгони.
13 Обаче израелтяните не изгониха гесурците и мааханците. Гесурците и мааханците живееха между Израел, както живеят и до днес.
14 Само на Левиевото племе той не даде наследство. Жертвите, принесени чрез огън на Господа, Израелевия Бог, са тяхно наследство, както им е казал.
15 А Моисей даде наследство на племето на Рувимовите синове според семействата им.
16 Пределите им бяха от Ароир, който е при брега на потока Арнон, и града, който е сред долината, и цялата равнина до Медева,
17 Есевон и всичките му градове в равнината: Девон, Вамот-ваал, Вет-ваалмеон,
18 Яса, Кедимот, Мафаат,
19 Кириатаим, Сивма, Зарет-Саар в хълма на Емак,
20 Вет-фегор, Асдот-фасга, Вет-есимот
21 и всичките градове на равнината, и цялото царство на аморейския цар Сион, който царуваше в Есевон, когото Моисей порази заедно с мадиамските първенци: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рева, Сионови първенци, които живееха в онази земя.
22 И между убитите от тях беше Валаам, Веоровият син, прорицателят, когото израелтяните убиха с меч.
23 А границата на Рувимовите синове беше Йордан и пределите му. Това е наследството на Рувимовите синове според семействата им с градовете им и техните села.
24 На Гадовото племе Моисей даде наследство на Гадовите синове според семействата им.
25 Територията им включваше Язир и всичките Галаадски градове, и половината от земята на амонците до Ароир срещу Рава,
26 и от Есевон до Рамат-масфа и Ветоним, и от Маханаим до границата на Девир,
27 и в долината Ветарам, Ветнимра, Сокхот и Сафон, останалото от царството на есевонския цар Сион отвъд Йордан на изток, като имаше за граница Йордан до края на езерото Хинерот.
28 Това е наследството на Гадовите синове според семействата им с градовете им и техните села.
29 Моисей даде наследство и на половината от Манасиевото племе; и то стана притежание на половината от племето на Манасиевите синове според семействата им.
30 Територията им беше от Маханаим, целият Васан, цялото царство на васанския цар Ог и всичките заселища на Яир, които са във Васан, шестдесет града.
31 И половината от Галаад и Астарот и Едраи, градове на царството на Ог във Васан, бяха дадени на потомците на Махира, Манасиевия син, на половината от Махировите потомци според семействата им.
32 Тези са наследствата, които Моисей раздели в моавските полета отвъд Йордан, срещу Йерихон, на изток.
33 А на Левиевото племе Моисей не даде наследство. Господ, Израелевият Бог, беше наследството им, както им беше казал.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24