за Христос

Исус Навиев 12   

1 Общ преглед на превзетата земя с 31 победени царе
А ето царете на земята отвъд Йордан, към изгрев слънце, които израелтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до планината Ермон и цялото поле на изток:
2 аморейския цар Сион, който живееше в Есевон и владееше от Ароир, при брега на потока Арнон, в средата на долината, и също половината на Галаад до потока Явок, който е граница с амонците,
3 и на изток чак до езерото Хинерот и до Морето на Араба, т. е. Соленото море, на изток, до пътя към Вет-йесимот, и на юг в подножието на Асдот-фасга;
4 и пределите на васанския цар Ог, който беше един от последните рефаими и живееше в Астарот и в Едраи.
5 Ог владееше в планината Ермон, в Салха и в целия Васан, до границите с гесурците и мааханците, и половината от Галаад до границата с есевонския цар Сион.
6 Господният слуга Моисей и израелтяните поразиха тези царе; и Господният слуга Моисей даде земята им за притежание на синовете на Рувим и Гад и на половината от Манасиевото племе.
7 А ето царете на земята отсам Йордан, на запад, които Исус и израелтяните поразиха, от Ваалгад в Ливанската долина до възвишението Халак в посока към Сиир; Исус даде земята им за притежание на Израелевите племена, както щяха да бъдат разделени:
8 в хълмистата земя, в равнините, в полето, по западните склонове, в пустинята Араба и в Негев. Царете бяха от хетите, аморейците, ханаанците, ферезейците, евейците и йевусейците, а именно:
9 йерихонският цар; царят на Гай - град, близо до Ветил;
10 йерусалимският цар; хевронският цар;
11 ярмутският цар; лахийският цар;
12 еглонският цар; гезерският цар;
13 девирският цар; гедерският цар;
14 хорманският цар; арадският цар;
15 ливанският цар; одоламският цар;
16 макиданският цар; ветилският цар;
17 тапфуанският цар; еферският цар;
18 афекският цар; ласаронският цар;
19 мадонският цар; асорският цар;
20 симрон-меронският цар; ахсафският цар;
21 таанахският цар; магедонският цар;
22 кедеският цар; царят на Йокнеам в Кармил;
23 царят на Дор в Нафат-дор; царят на Гоим в Галгал;
24 тирзанският цар; всичките царе - тридесет и един на брой.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24