за Христос

Исус Навиев 10   

1 Чудото на спиране на слънцето и луната. Победата над петимата аморейски царе
А когато йерусалимският цар Адониседек чу, че Исус превзел Гай и го обрекъл на изтребление и че както постъпил с Йерихон и царя му, така направил и с Гай и царя му, и че жителите на Гаваон сключили мир с Израел и останали с тях,
2 много се уплашиха, той и народът му, защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, беше по-голям от Гай и всичките му мъже бяха силни.
3 Затова йерусалимският цар Адониседек изпрати хора при хевронския цар Оам, при ярмутския цар Пирам, при лахийския цар Яфий и при еглонския цар Девир да им предложат:
4 Елате при мен и ми помогнете. И нека поразим Гаваон, защото е сключил мир с Исус и с израелтяните.
5 И така, тези петима аморейски царе се събраха: йерусалимският цар, хевронският цар, ярмутският цар, лахийският цар и еглонският цар, и отидоха заедно с войските си, разположиха стан пред Гаваон и воюваха против него.
6 Тогава гаваонците пратиха известие до Исус в стана в Галгал: Не изоставяй слугите си. Ела бързо при нас, избави ни и ни помогни, защото против нас се събраха всичките аморейски царе, които живеят в хълмистата страна.
7 И така, Исус тръгна от Галгал, той и всичките военни мъже с него, и всичките силни и храбри мъже.
8 А Господ каза на Исус: Не се плаши от тях, защото ги предадох на тебе; никой от тях няма да устои пред теб.
9 И така, Исус ги нападна внезапно, след като цялата нощ беше вървял от Галгал.
10 И Господ ги хвърли в смут пред Израел; Исус им нанесе голямо поражение в Гаваон и ги преследва по склона, по който се отива за Веторон, и ги поразяваше, докато стигна до Азика и Макида.
11 А докато бягаха от Израел по протежение на склона при Веторон, Господ хвърляше върху тях големи камъни от небето, като градушка, близо до град Азика, и неприятелите им измряха. Загиналите от камъните на градушката бяха повече от онези, които израелтяните убиха с меч.
12 Тогава Исус се обърна към Господа - в деня, когато Господ предаде аморейците на израелтяните, и каза в присъствието на целия Израел:
Спри, слънце, над Гаваон
и ти, луна, над долината Еалон.
13 И слънцето застана на място и луната се спря,
докато народът отмъщаваше на неприятелите си.
Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана сред небето и не бързаше да си отиде почти цял ден.
14 Такъв ден не е имало нито преди, нито след това - Господ да послуша така човешки глас; защото Господ воюваше за Израел.
15 След това Исус и целият Израел се върнаха в стана в Галгал.
16 А онези петима царе побегнаха и се скриха в пещерата при Макида.
17 И така, съобщиха на Исус: Петимата царе се скриха в пещерата при Макида.
18 Исус каза: Струпайте големи камъни при входа на пещерата и поставете хора при нея да ги пазят;
19 а вие продължавайте да гоните неприятелите си и поразете последните редици от войската им; не ги оставяйте да влязат в градовете им, защото Господ, вашият Бог, ги предаде в ръцете ви.
20 И когато Исус и израелтяните ги поразиха с голямо клане, докато избиха почти всички, а останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове,
21 тогава целият народ се върна с мир в стана при Исус в Макида. Никой не обели и дума против някого от израелтяните.
22 След това Исус каза: Отворете входа на пещерата и изведете при мен онези петима царе оттам.
23 Тогава онези петима царе бяха изведени от пещерата и отведени при него: йерусалимският цар, хевронският цар, ярмутският цар, лахийският цар и еглонският цар.
24 След като изведоха при Исус онези царе, Исус повика всичките Израелеви мъже и каза на началниците на военните мъже, които бяха ходили с него: Приближете се и стъпете с краката си на вратовете на тези царе. И те се приближиха и стъпиха на вратовете им.
25 Исус продължи: Не се бойте и не се страхувайте, бъдете силни и храбри, понеже така ще постъпи Господ с всичките ви неприятели, против които воювате.
26 След това Исус ги уби и ги обеси на пет дървета, и те висяха на дърветата до вечерта.
27 А при залез слънце Исус заповяда да ги снемат от дърветата и да ги хвърлят в пещерата, където се бяха крили, и на входа на пещерата сложиха големи камъни, които стоят там и до днес.
28 В същия ден Исус превзе Макида и порази града и царя му с острието на меча. Изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, като не остави никого да избяга. И постъпи с макидския цар, както беше постъпил с йерихонския цар.
29 След това Исус заедно с целия Израел отидоха от Макида в Ливна и воюваше против Ливна.
30 И Господ предаде и града, и царя му в ръката на Израел; и те поразиха с острието на меча него и всички хора, които се намираха в града; не оставиха никого да избяга от града; Исус постъпи с царя му, както беше постъпил с йерихонския цар.
31 После Исус заедно с целия Израел отидоха от Ливна в Лахис, разположиха стан срещу града и воюваха против него.
32 И Господ предаде Лахис на Израел; превзеха го на втория ден и поразиха с острието на меча града и всички хора, които бяха в него, точно както направиха в Ливна.
33 Тогава гезерският цар Оран дойде да помогне на Лахис; но Исус порази него и народа му, докато не му остави никого жив.
34 А от Лахис Исус и целият Израел отидоха в Еглон, разположиха стан срещу града и воюваха против него;
35 и в същия ден го превзеха и го поразиха с острието на меча. В същия ден Исус изтреби като обречени всички хора, които бяха в него, точно както направи в Лахис.
36 После Исус заедно с целия Израел отиде от Еглон в Хеврон и воюваха против града;
37 и като го превзеха, поразиха го с острието на меча - царя му, всичките му градове и всички хора, които бяха в него; не остави никого да избяга, точно както постъпи с Еглон, а изтреби града и всички в него.
38 След това Исус заедно с целия Израел се върнаха в Девир и воюваха против града;
39 и го превзе - царя му и всичките му градове; поразиха ги с острието на меча и изтребиха всички хора, които бяха в него; не остави никого да избяга; постъпи с Девир и царя му, както постъпи с Хеврон и както беше постъпил с Ливна и царя му.
40 Така Исус порази цялата хълмиста земя, пустинята Негев, както и западните склонове, подножията и всичките им царе; не остави никого да избяга, а изтреби всичко, което дишаше, както Господ, Израелевият Бог, беше заповядал.
41 Исус ги порази от Кадис-варни до Газа и цялата Гесенска земя до Гаваон.
42 Всички тези царе и земята им Исус превзе наведнъж, защото Господ, Израелевият Бог, воюваше за Израел.
43 Тогава Исус заедно с целия Израел се завърнаха в стана в Галгал.
Исус Навиев: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24