за Христос

Исая 62   

1 Възстановяване и слава на Сион
Заради Сион няма да млъкна
и заради Йерусалим няма да престана,
докато не се яви правдата му като сияние
и спасението му - като запалено светило.
2 Народите ще видят правдата ти
и всички царе - славата ти;
и ти ще се наречеш с ново име,
което устата Господни ще изрекат.
3 Ще бъдеш също така славен венец в ръката Господня,
дори царска корона на дланта на твоя Бог.
4 Няма вече да се наричаш изоставен,
нито земята ти ще се нарича вече пуста;
а ще се наричаш: "Моето благоволение е в него",
и земята ти - венчана;
защото Господ благоволи в теб и земята ти ще бъде венчана.
5 Защото както момък се жени за мома,
така и твоят народ ще се ожени за теб;
и както младоженецът се радва на невястата,
така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.
6 На стените ти, Йерусалиме, поставих стражи,
които никога няма да мълчат - нито денем, нито нощем.
Вие, които припомняте на Господа, не замлъквайте
7 и не Му давайте почивка,
докато не утвърди Йерусалим
и докато не го направи за похвала по земята.
8 Господ се закле в десницата Си и в силната Си мишца, като каза:
Няма да дам вече житото ти за храна на неприятелите ти
и чужденците няма да пият виното ти, за което ти си се трудил;
9 а които го прибират в житницата, те ще го ядат
и ще хвалят Господа;
и които го събират, те ще го пият
в дворовете на Моето светилище.
10 Минете, минете през портите,
пригответе пътя за народа;
изравнете, изравнете пътя,
съберете камъните му;
издигнете знаме за племената.
11 Ето, Господ прогласи до краищата на земята:
Кажете на сионовата дъщеря:
Ето, Спасителят ти иде;
ето, наградата Му е с Него
и отплатата Му - пред Него.
12 И ще ги наричат свят народ,
изкупените от Господа;
и ти ще се наричаш издирен,
град неизоставен.