за Христос

Исая 60   

1 Славата на Йерусалим и на Божия народ
Стани, святи, защото светлина дойде за теб
и славата Господня те осия.
2 Защото, ето, тъмнина ще покрие земята
и мрак - племената;
а над тебе ще осияе Господ
и славата Му ще ти се яви.
3 Народите ще дойдат при светлината ти
и царете - при бляскавата ти зора.
4 Вдигни наоколо очите си и виж:
те всички се събират, идват при тебе;
синовете ти ще дойдат отдалеч
и дъщерите ти ще бъдат носени на ръце.
5 Тогава ще видиш и ще се зарадваш,
и сърцето ти ще затрепти и ще се разшири;
защото изобилието на морето ще се обърне към теб,
имотът на народите ще дойде при тебе.
6 Множеството камили ще те покрият -
мадиамските и гефаските камилчета;
те всички ще дойдат от Сава;
злато и тамян ще донесат
и ще прогласят хваленията Господни.
7 Всички кидарски стада ще се съберат при тебе;
навайотските овни ще служат за тебе;
ще се принасят на жертвеника Ми за благоугодна жертва;
и Аз ще прославя славния Си дом.
8 Кои са тези, които летят като облаци
и като гълъби към прозорците си?
9 Ето, островите ще Ме чакат,
с тарсийските кораби начело,
за да доведат отдалеч синовете ти
заедно със среброто им и златото им,
заради името на Господа, твоя Бог,
и за Святия Израелев, защото те прослави.
10 Чужденците ще съградят стените ти
и царете им ще ти служат;
защото в гнева Си те поразих,
но в благоволението Си ти показах милост.
11 Портите ти ще бъдат винаги отворени,
няма да се затворят нито денем, нито нощем,
за да се внася в теб имотът на народите
и да се довеждат царете им.
12 Защото онзи народ и царство,
които не биха ти служили, ще загинат;
онези народи дори съвсем ще бъдат съсипани.
13 Славата на Ливан ще дойде при теб,
елха, явор и кипарис заедно,
за да украсят мястото на светилището Ми
и за да прославят мястото на нозете Ми.
14 Онези, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред теб.
И всички, които са те презирали,
ще се поклонят до стъпалата на краката ти
и ще те наричат град Господен,
Сион на Святия Израелев.
15 Вместо това, където ти беше оставен и намразен,
така че никой не минаваше през теб,
Аз ще те направя вечно величие,
радост за много поколения.
16 Ще сучеш млякото на народите.
Да! Ще се храниш от гърдите на царете;
и ще познаеш, че Аз, Йехова, съм твоят Спасител
и твоят Изкупител, Мощният Яковов.
17 Вместо мед ще донеса злато
и вместо желязо ще донеса сребро,
вместо дърво - мед,
и вместо камъни - желязо;
също ще направя мирът да бъде твой надзирател
и правдата - твое началство.
18 Няма вече да се чува насилие в земята ти,
опустошение и разорение - в пределите ти;
а ще наречеш стените си Спасение
и портите си - Хвала.
19 Слънцето няма да ти бъде вече светлина денем,
нито луната в сиянието си ще ти свети;
а Господ ще ти бъде вечна светлина
и твоят Бог - твоя слава.
20 Слънцето ти няма вече да залезе,
нито луната ти ще се скрие;
защото Господ ще ти бъде вечна светлина
и дните на жалеенето ти ще се свършат.
21 Твоят народ - всички ще бъдат праведни;
земята ще им бъде вечно наследство;
те са клонче, което Аз съм посадил,
дело на Моите ръце, за да се прославям.
22 Най-малобройният ще стане хиляда
и най-малкият - силен народ;
Аз, Господ, ще ускоря това на времето му.