за Христос

Исая 50   

1 Грехът на Израел и смирението на Божия Слуга
Така казва Господ:
Къде е разводното писмо на майка ви,
с което я напуснах?
Или на кого от лихварите си ви продадох?
Ето, поради вашите беззакония бяхте продадени
и поради вашите престъпления беше напусната майка ви.
2 Защо, когато дойдох, нямаше никой -
когато повиках, нямаше кой да отговори?
Скъсила ли се е някак ръката Ми, за да не може да изкупва?
Или нямам ли сила да избавям?
Ето, Аз със смъмрянето Си изсушавам морето,
превръщам реките в пустиня;
рибите им се вмирисват,
умирайки от жажда, от нямане на вода.
3 Аз обличам небето с мрак
и слагам вретище за негово покривало.
4 Господ Йехова ми даде език на учените,
за да зная как да помогна с дума на уморения;
всяка сутрин Той събужда,
събужда ухото ми,
за да послушам като учащите се.
5 Господ Йехова ми отвори ухото;
и аз не се разбунтувах,
нито се обърнах назад.
6 Гърба си предадох на биене
и бузите си - на скубачите на косми;
не скрих лицето си от безчестие и заплювания.
7 Понеже Господ Йехова ще ми помогне,
затова не се смущавам,
затова съм втвърдил лицето си като кремък
и зная, че няма да бъда посрамен.
8 Близо е Онзи, Който ме оправдава.
Кой ще се съди с мене? Нека застанем заедно.
Кой ми е противник? Нека се приближи до мене.
9 Ето, Господ Йехова ще ми помогне.
Кой ще ме осъди?
Ето, те всички ще овехтеят като дреха;
молец ще ги изяде.
10 Кой измежду вас се бои от Господа
и слуша гласа на Неговия слуга,
но ходи в тъмнина и няма светлина?
Такъв нека уповава на името Господне
и нека се обляга на своя Бог.
11 Ето, всички вие, които запалвате огън,
които обграждате себе си с главни,
ходете в пламъка на огъня си
и сред главните, които сте разпалили;
това ще имате от ръката Ми -
в скръб ще легнете.