за Христос

Исая 39   

1 Самоувереност на Езекия и предсказания за Вавилонския плен
В онова време вавилонският цар Меродах-Валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, понеже беше чул, че той се разболял и оздравял.
2 И Езекия се зарадва на пратениците и им показа къщата със скъпоценните си вещи - среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, цялата си оръжейница и всичко, каквото имаше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия да не им показа.
3 Тогава пророк Исая дойде при цар Езекия и му каза: Какво казаха тези хора? И откъде дойдоха при теб? И Езекия отвърна: От далечна земя идат при мен, от Вавилон.
4 Тогава Исая попита: Какво видяха в къщата ти? Езекия отговори: Видяха всичко, което има в къщата ми; няма нищо от съкровищата ми, което да не им показах.
5 Тогава Исая каза на Езекия: Чуй словото на Господа на Силите:
6 Ето, идат дни, когато всичко, което е в къщата ти и каквото бащите ти са събрали до този ден, ще бъде пренесено във Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.
7 И ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш; и те ще станат придворни в палата на вавилонския цар.
8 Тогава Езекия каза на Исая: Добро е Господнето слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли така, щом в моите дни ще има мир и вярност?