за Христос

Исая 35   

1 Благословението на Божия народ
Пустото и безводното място ще се развеселят
и пустинята ще се зарадва и ще цъфне като крем.
2 Ще цъфти изобилно и ще се развесели дори с радост и песни;
ще се даде на нея славата на Ливан,
превъзходството на Кармил и Сарод;
те ще видят славата Господня,
величието на нашия Бог.
3 Укрепете немощните ръце
и закрепете отслабналите колена.
4 Кажете на онези, които са с уплашено сърце:
Бъдете твърди! Не бойте се!
Ето вашия Бог! Възмездието ще дойде с Божия отплата;
Той ще дойде и ще ви избави.
5 Тогава очите на слепите ще се отворят
и ушите на глухите ще се отпушат,
6 тогава куцият ще скача като елен
и езикът на немия ще пее;
защото в пустата земя ще избликнат води
и потоци - в пустинята.
7 Нажеженият пясък ще стане езеро,
а жадната земя - водни извори;
в заселището, където лежаха чакалите,
ще има зеленина с тръстика и рогоз.
8 И там ще има друм и път,
който ще се нарече път на светостта;
нечистият няма да мине през него, а ще бъде само за тях;
пътниците - дори и глупавите - няма да се заблуждават по него.
9 Лъв няма да има там,
нито ще се качи по него хищен звяр;
такъв няма да има там;
а изкупените ще ходят по него.
10 Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще бъде на главата им;
ще придобият радост и веселие;
а скръб и въздишка ще се отдалечат.