за Христос

Исая 13   

1 Пророчество за падението на Вавилон
Пророчество за Вавилон,
изявено във видение на Исая, Амосовия син:
2 Вдигнете знаме на гола планина,
извикайте с висок глас към тях, помахайте с ръка,
за да влязат във вратите на благородните.
3 Аз заповядах на посветените Си,
повиках още и силните Си, за да извършат волята на гнева Ми.
Да! Онези, които се радват на Моето величие.
4 Гласът върху планините на множеството приличаше на голям народ!
Шумен глас от царството на събраните народи!
Господ на Силите преглежда войнството Си за бой.
5 Те идат от далечна страна,
от небесните краища,
дори Господ и оръжията на негодуванието Му,
за да погуби цялата земя.
6 Ридайте, защото денят Господен наближи,
ще дойде като унищожение от Всемогъщия.
7 Затова всички ръце ще отслабват
и сърцето на всеки човек ще се стопи.
8 Те ще се смутят; болки и скърби ще ги обземат;
ще бъдат в болки, както жена, която ражда;
удивени ще гледат един към друг,
лицата им - лица на пламък.
9 Ето, денят Господен иде -
лют, с негодувание и пламенен гняв,
за да опустоши земята
и да изтреби от нея грешните й;
10 защото небесните звезди и съзвездия
няма да дадат светлината си;
слънцето ще потъмнее при изгрева си
и луната няма да сияе със светлината си.
11 Ще накажа света за злината им
и нечестивите - за беззаконието им;
ще направя да престане надменността на гордите
и ще смиря високоумието на страшните.
12 Ще направя човек да е по-скъп от чисто злато.
Да! Хората да са по-скъпи от офирското злато.
13 Затова ще разклатя небето
и земята от разтърсване ще се премести
при гнева на Господа на Силите,
в деня на пламенната Му ярост.
14 Те ще бъдат като гонена сърна
и като овце, които никой не събира;
ще се връщат всеки при народа си
и ще бягат всеки към земята си.
15 Всеки, който бъде намерен, ще бъде пронизан;
и всички заловени ще паднат под меч.
16 Младенците им също ще бъдат смазани пред очите им;
къщите им ще бъдат ограбени и жените им изнасилвани.
17 Ето, ще подбудя против тях мидяните,
които няма да смятат среброто за нищо,
а колкото до златото - няма да се наслаждават на него.
18 А с лъковете си ще смажат юношите;
и няма да се смилят над плода на утробата,
окото им няма да пощади децата.
19 И с Вавилон, славата на царствата,
красивия град, с който се гордеят халдейците,
ще бъде, както когато Бог съсипа Содом и Гомор;
20 никога няма да бъде населен,
нито ще бъде обитаван от род в род;
нито арабите ще разпъват шатрите си там,
нито овчари ще отправят стадата си да почиват там.
21 А диви котки ще почиват там;
къщите им ще бъдат пълни с виещи животни;
щрауси ще живеят там
и пръчове ще скачат там;
22 хиени ще вият в замъците им
и чакали - в увеселителните им палати;
и времето да стане това ще дойде скоро,
дните му няма да се продължат.