за Христос

Изход 37   

1 Веселеил направи и ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина и лакът и половина висок.
2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и му направи златен венец наоколо.
3 И изля за него четири златни колелца за четирите му долни ъгъла - две колелца на едната му страна и две колелца на другата му страна.
4 Направи и върлини от ситимово дърво и ги обкова със злато.
5 Той провря върлините през колелцата от страните на ковчега, за да се носи ковчегът.
6 Направи и умилостивилище от чисто злато - два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко.
7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището,
8 един херувим на единия край и един херувим на другия край; херувимите на двата му края направи част от самото умилостивилище.
9 А херувимите бяха с разперени отгоре крила и покриваха с крилата си умилостивилището; лицата им бяха едно срещу друго и бяха обърнати към умилостивилището.
10 Направи и трапезата от ситимово дърво - два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока.
11 Обкова я с чисто злато и й направи златен венец наоколо.
12 Направи й наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза й.
13 И изля за нея четири златни колелца и постави колелцата на четирите ъгъла, които бяха при четирите й крака.
14 До самия перваз бяха колелцата, като халки на върлините, за да се носи трапезата.
15 Направи върлините от ситимово дърво и ги обкова със злато, за да се носи трапезата с тях.
16 Той направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата й, кадилниците й, тасовете й и поливалниците й, за употреба при приносите на възлиянията.
17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоновете му, чашките му, топчиците му и цветята му бяха част от самия него.
18 Шест клона се издаваха от страните му - три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна.
19 На единия клон имаше три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; и на другия клон - три чашки като бадеми, една топчица и едно цвете; така беше и на шестте клона, които се издаваха от светилника.
20 А на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадеми с топчиците им и цветята им.
21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под първите два клона една топчица, под вторите два клона една топчица и под третите два клона една топчица.
22 Топчиците им и клоновете им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато.
23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато.
24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.
25 Веселеил направи кадилния олтар от ситимово дърво - един лакът дълъг и един лакът широк, квадратен; височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него.
26 Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо и роговете му; и му направи златен венец наоколо.
27 А под венеца му направи две златни колелца, близо до двата му ъгъла, на двете му страни, за да бъдат халки на върлините, за да го носят с тях.
28 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова със злато.
29 И направи святото миро за помазване и чистия благоуханен тамян, според изкуството на мироварец.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40