за Христос

Изход 36   

1 Моисей каза още: Веселеил, Елиав и всеки, който умее, в чието сърце Господ е вложил мъдрост и умение, за да знае да върши каквато и да било работа, за службата на светилището, нека работят, както Господ е заповядал.
2 Тогава Моисей повика Веселеил, Елиав и всеки, който умееше, в чието сърце Господ беше вложил мъдрост, всеки, когото сърцето подбуждаше да дойде при работата да я извърши;
3 и те приеха от Моисей всички приноси, които израелтяните бяха принесли, за да извършат работата за службата на светилището. А като му принасяха всяка сутрин още доброволни приноси,
4 всички майстори, които работеха на цялата работа за светилището, дойдоха, всеки от работата, която вършеше,
5 и говориха на Моисей: Народът донася много повече, отколкото е нужно да служи за работата, която Господ заповяда да се извърши.
6 Затова Моисей заповяда и прогласиха в стана: Никой мъж или жена да не работи вече за принос за светилището. И така, народът се въздържа и не принасяше вече.
7 Защото материалът, който имаха, им беше достатъчен, за да извършат цялата работа и даже повече.
8 И всички изкусни мъже измежду онези, които работеха, направиха скинията от десет завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя и на тях извезаха изкусно изработени херувими.
9 Дължината на всяка завеса беше двадесет и осем лакътя, а широчината на всяка завеса - четири лакътя; всички завеси имаха една мярка.
10 Веселеил скачи петте завеси една с друга и другите пет завеси скачи една с друга.
11 И направи сини петлици по края на онази завеса, която беше последна от първите скачени завеси; така направи и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.
12 Петдесет петлици направи на едната завеса и петдесет петлици направи по края на завесата, която беше във вторите скачени завеси; петлиците бяха една срещу друга.
13 Направи и петдесет златни куки и скачи завесите една за друга с куките; така скинията стана едно цяло.
14 После направи завеси от козя кожа за покрив на скинията; единадесет такива завеси направи;
15 дължината на всяка завеса беше тридесет лакътя и широчината на всяка завеса - четири лакътя; единадесетте завеси имаха една мярка.
16 Той скачи петте завеси отделно и шестте завеси отделно.
17 И направи петдесет петлици по края на онази завеса, която беше последна от първите скачени завеси, и петдесет петлици по края на завесата, която беше последна от вторите скачени завеси.
18 Направи и петдесет медни куки, за да съедини покрива в едно цяло.
19 Направи и покрив за скинията от червено боядисани овнешки кожи и върху него постави едно покривало от язовски кожи.
20 И направи дъските за скинията от ситимово дърво, които да стоят изправени.
21 Дължината на всяка дъска беше десет лакътя и широчината на всяка дъска - лакът и половина.
22 Във всяка дъска имаше два шипа, един срещу друг; така направи за всичките дъски на скинията.
23 Направи и дъските за скинията - двадесет дъски за южната страна, към пладне;
24 и под двадесетте дъски направи четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска, за двата й шипа, и две подложки под друга дъска, за двата й шипа.
25 Също за втората страна на скинията, която е северната, направи двадесет дъски
26 и четиридесетте им сребърни подложки - две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.
27 А за задната страна на скинията, западната, направи шест дъски.
28 И направи две дъски за ъглите на скинията от задната страна.
29 Те бяха скачени отдолу, а отгоре бяха свързани посредством едно колелце; така направи и за двете дъски на двата ъгъла.
30 Така бяха осем дъски и сребърните им подложки - шестнадесет подложки, по две подложки под всяка дъска.
31 Направи и лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията,
32 пет лоста за дъските от другата страна на скинията и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.
33 И направи средният лост да преминава през средата на дъските открай докрай.
34 Той обкова дъските със злато и направи колелцата им от злато за халки на лостовете, и обкова лостовете със злато.
35 И направи завесата от синьо, мораво, червено и препреден висон и извеза на нея изкусно изработени херувими.
36 И направи за нея четири стълба от ситимово дърво, които обкова със злато; куките им бяха златни; и изля за тях четири сребърни подложки.
37 Направи и покривка за входа на шатъра, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон,
38 и петте му стълба и куките им; и обкова върховете им и връзките им със злато; а петте им подложки бяха медни.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40