за Христос

Изход 23   

1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействаш на неправедния и да не свидетелстваш в полза на неправдата.
2 Да не следваш множеството във вършенето на зло; нито да свидетелстваш в съдебно дело, като изкривяваш правосъдието, вземайки страната на тълпата;
3 нито да показваш пристрастие към сиромаха в съдебното му дело.
4 Ако срещнеш заблудилия се вол или осел на неприятеля си, да му го закараш.
5 Ако видиш, че оселът на неприятеля ти е паднал под товара си и не ти се иска да му помогнеш, помогни заедно с него.
6 Да не изкривяваш правото на сиромасите в съдебните им дела.
7 Отдалечавай се от всяка несправедлива работа и не убивай невинния и праведния; защото Аз няма да оправдая нечестивия.
8 Да не приемаш подкупи, защото подкупите заслепяват зрящите и изкривяват думите на праведните.
9 И да не угнетяваш чужденеца, защото вие знаете какво мъчи сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в Египетската земя.
10 Закон за земята и съботата
Шест години да засяваш земята си и да събираш плодовете й;
11 а в седмата да я оставиш да си почива и да не я обработваш, за да се хранят сиромасите между народа ти от самораслото и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си, и с маслините си.
12 Шест дни да вършиш работата си; а на седмия да си почиваш, за да си отпочине волът ти и оселът ти и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.
13 И внимавайте във всичко, което съм ви говорил; и име на други богове да не споменавате, нито то да се чува от устата ви.
14 Празници
Три пъти в годината да празнуваш празници, посветени на Мене.
15 Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дни да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец Авив, защото в него си излязъл от Египет; и никой да не се яви пред Мене с празни ръце;
16 и празника на жътвата, на първите плодове от труда ти, на това, което си посял в нивата; и празника на беритбата в края на годината, когато прибираш плодовете си от нивата.
17 Три пъти в годината всичките израелтяни от мъжки пол да се явяват пред Господа Йехова.
18 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб, нито тлъстината от празника Ми да остава през нощта до сутринта.
19 Първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа, твоя Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.
20 Обещания и наставления
Ето, изпращам ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил.
21 Внимавайте спрямо него и слушайте гласа му; не го предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви; понеже Моето Име е в него.
22 Но ако слушаш внимателно гласа му и вършиш всичко, каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници.
23 Защото ангелът Ми ще върви пред теб и ще те въведе при аморейците, хетите, ферезейците, ханаанците, евейците и йевусейците; и ще ги изтребя.
24 Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им, а да ги сринеш напълно и да изпотрошиш стълбовете им.
25 А да служиш на Господа, вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще премахвам всяка болест помежду ви.
26 Няма да има помятаща или бездетна жена в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.
27 Ще предизвикам пред вас ужас от Мен и ще обезсиля всичките народи, между които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе.
28 Ще изпратя и стършели пред тебе, които ще изгонят пред теб евейците, ханаанците и хетите.
29 Няма да ги прогоня пред тебе за една година да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове.
30 Малко по малко ще ги прогонвам пред тебе, докато се размножиш и завладееш земята.
31 И ще поставя пределите ти от Червеното море до Филистимското море и от пустинята до река Ефрат; защото ще предам местните жители в ръката ти и ти ще ги прогониш пред себе си.
32 Да не сключваш завет с тях, нито с боговете им.
33 Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото, ако служиш на боговете им, това ще ти бъде примка.
Изход: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40