за Христос

Еремия 47   

1 Пророчество за филистимците
Господнето слово, което дойде към пророк Йеремия за филистимците, преди фараона да е разорил Газа.
2 Така казва Господ:
Ето, води прииждат от север
и като станат поток наводняващ,
ще потопят земята и всичко, което има в нея -
града и онези, които живеят в него;
тогава хората ще викнат
и всички земни жители ще заридаят.
3 От тропота на копитата на яките му коне,
от спускането на колесниците му,
от гърма на колелата му
бащите няма да се обърнат да гледат децата си;
понеже ръцете им са отслабнали
4 поради деня, който иде,
за да разруши всичките филистимци,
да отсече от Тир и Сидон
и най-последния помощник;
защото Господ ще разруши филистимците,
останалите от остров Кафтор.
5 Плешивост постигна Газа;
Аскалон загина с останалите от полето им.
Докога ще правиш нарязвания по тялото си?
6 О, меч Господен,
докога няма да си починеш?
Върни се в ножницата,
успокой се и си почини.
7 Обаче как да си починеш,
тъй като Господ ти е дал заръка
против Аскалон и против крайбрежието?
Там го е определил.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52