за Христос

Еремия 35   

1 Верността на Рихавовците - пример за Юдея
Словото, което дойде към Йеремия от Господа в дните на Юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, и каза:
2 Иди в жилището на Рихавовците и им говори, и ги доведи в една от стаите на Господния дом, и ги напой с вино.
3 Тогава взех Яазания, син на Йеремия, Хавасиниевия син, и братята му, всичките му синове и целия дом на Рихавовците,
4 и ги доведох в Господния дом, в стаята на синовете на Анана, син на Игдалия, Божия човек, която беше до стаята на първенците, над стаята на стражаря на вратата Маасия, Селумовия син.
5 След като сложих пред синовете на дома на Рихавовците паници, пълни с вино, и чаши, им казах: Пийте вино.
6 А те отвърнаха: Не искаме да пием вино, защото Йонадав, син на праотеца ни Рихав, ни заповяда: Да не пиете вино, нито вие, нито потомците ви, довека;
7 нито къщи да построите, нито семе да сеете, нито лозя да садите или да притежавате; а в шатри да обитавате през всичките си дни, за да живеете дълго време в земята, където сте пришълци.
8 И ние сме слушали гласа на Йонадав, син на праотеца ни Рихав, за всичко, което ни заръча, да не пием вино през всичките си дни - ние, жените ни, синовете ни и дъщерите ни,
9 нито да строим къщи, в които да живеем; и не сме притежавали лозе или нива, или семе,
10 а сме живели в шатри и сме слушали и правили всичко, което ни заповяда нашият праотец Йонадав.
11 Но когато вавилонският цар Навуходоносор дойде в тази земя, казахме: Елате! Да влезем в Йерусалим поради страха от халдейската войска и поради страха от сирийската войска; затова живеем понастоящем в Йерусалим.
12 Тогава Господнето слово дойде към Йеремия и каза:
13 Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: Иди и кажи на Юдовите мъже и на йерусалимските жители: Господ казва: Няма ли да приемете поука, за да слушате Моите думи?
14 Думите на Йонадав, Рихавовия син, който заповяда на потомците си да не пият вино, се изпълняват; те и до днес не пият, защото слушат заповедта на праотеца си. Аз, обаче, говорих на вас, като ставах рано и говорех; но вие не Ме послушахте.
15 Пратих при вас и всичките Си слуги, пророците, като ставах рано и пращах да казват: Върнете се сега всеки от лошия си път, поправете делата си и не отивайте след други богове да им служите, и ще живеете в земята, която дадох на вас и бащите ви; но вие не приклонихте ухото си и не Ме послушахте.
16 Понеже синовете на Йонадав, Рихавовия син, изпълняват заповедта, която праотец им заповяда, а този народ не слуша Мене,
17 затова така казва Господ, Бог на Силите, Израелевият Бог: Ето, ще докарам върху Юдея и върху всички йерусалимски жители цялото зло, което произнесох против тях; защото им говорих, но те не чуха, и им виках, но те не отговориха.
18 А на дома на Рихавовците Йеремия каза: Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: Понеже послушахте заповедта на праотец си Йонадав, опазихте всичките му заръки и изпълнихте всичко, което ви заповяда,
19 затова така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: От Йонадав, Рихавовия син, няма да липсва човек, който да стои пред Мене завинаги.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52