за Христос

Еремия 28   

1 Йеремия и пророк Анания
В същата година, в началото на царуването на Юдейския цар Седекия, в четвъртата година, в петия месец, пророк Анания, Азоровият син, който беше от Гаваон, ми говори в Господния дом пред свещениците и пред целия народ:
2 Така говори Господ на Силите, Израелевият Бог: Строших хомота на вавилонския цар.
3 В течение на две цели години ще върна в това място всички съдове на Господния дом, които вавилонският цар Навуходоносор взе от това място и занесе във Вавилон;
4 и в това място ще върна, казва Господ, Юдейския цар Йехония, Йоакимовия син, и всички Юдейски пленници, които отидоха във Вавилон; защото ще строша хомота на вавилонския цар.
5 Тогава пророк Йеремия говори на пророк Анания пред свещениците и пред целия народ, които стояха в Господния дом;
6 и пророк Йеремия каза: Амин! Господ да направи така! Господ да изпълни думите, които си пророкувал, и да върне от Вавилон в това място съдовете на Господния дом и всички, които са били пленени.
7 Обаче чуй сега това слово, което аз говоря в ушите ти и в ушите на целия народ:
8 Пророците, които са били преди мен и преди теб от старо време, пророкуваха против много страни и против много големи царства за война, за зло и за мор.
9 Пророкът, който пророкува за мир - когато се изпълни думата му, тогава ще се познае, че той е пророк, когото Господ наистина е пратил.
10 Тогава пророк Анания взе хомота от врата на пророк Йеремия и го строши.
11 И Анания говори пред целия народ: Така казва Господ: По този начин ще строша хомота на вавилонския цар Навуходоносор от врата на всички народи в течение на две цели години. И пророк Йеремия отиде по пътя си.
12 Тогава Господнето слово дойде към Йеремия, след като пророк Анания беше строшил хомота от врата му, и каза:
13 Иди и говори на Анания: Така казва Господ: Ти строши дървените хомоти; но вместо тях ще направиш железни хомоти.
14 Защото така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: Железен хомот сложих на врата на всички тези народи, за да слугуват на вавилонския цар Навуходоносор; и ще му слугуват; дадох му още и полските зверове.
15 Тогава пророк Йеремия каза на пророк Анания: Слушай сега, Анания, Господ не те е пратил; но ти подвеждаш този народ да уповава на лъжа.
16 Затова така казва Господ: Ето, Аз ще те отпратя от лицето на земята! Тази година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа.
17 И така, пророк Анания умря същата година, в седмия месец.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52