за Христос

Еремия 19   

1 Счупеният глинен съд
Така казва Господ: Иди и купи една глинена стомна и вземи някого от старейшините на народа и от старейшините на свещениците,
2 и излез в долината на Еномовия син, която е при входа на грънчарската порта, и там възгласи думите, които ще ти кажа, като кажеш:
3 Слушайте Господнето слово, Юдейски царе и йерусалимски жители. Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: Ето, ще докарам на това място зло, поради което на всеки, който чуе за него, ще му писнат ушите;
4 защото Ме изоставиха и направиха чуждо това място, като кадиха в него на други богове, които не бяха познали - те и бащите им, и Юдейските царе, и напълниха това място с кръвта на невинните,
5 и издигнаха високи места на Ваал, за да горят синовете си в огън за всеизгаряния на Ваал - нещо, което не съм заповядал, нито съм говорил, нито Ми е идвало на ум.
6 Затова, ето, идат дни, казва Господ, когато това място няма да се нарича вече Тофет или долина на Еномовия син, а долина на клане.
7 И ще осуетя на това място съвещанията на Юда и Йерусалим; и ще ги накарам да паднат от меч пред неприятеля си и чрез ръката на онези, които искат живота им; а труповете им ще дам за храна на небесните птици и земните зверове.
8 Ще направя този град предмет на учудване и подсвиркване; всеки, който минава през него, ще се почуди и ще подсвирне поради всичките му язви.
9 И ще ги направя да ядат плътта на синовете и дъщерите си; и ще ядат всеки плътта на другаря си, при обсадата и при утеснението, с което ще ги утеснят неприятелите им и онези, които искат живота им.
10 Тогава да строшиш стомната пред мъжете,
които са отишли с теб,
11 и да им кажеш: Така казва Господ на Силите: Ей така ще строша този народ и този град, както някой строшава грънчарски съд, който не може вече да стане цял; и ще ги погребват в Тофет, понеже няма да остане място за погребване другаде.
12 Така ще постъпя с това място и с жителите му, казва Господ, и ще направя този град като Тофет;
13 и къщите на Йерусалим и къщите на Юдейските царе, които са нечисти, ще бъдат както мястото Тофет, дори всичките къщи, върху чиито покриви кадиха на цялото небесно воинство и направиха възлияния на други богове.
14 Тогава Йеремия дойде от Тофет, където Господ го беше изпратил да пророкува; и застана в двора на Господния дом и каза на целия народ:
15 Така казва Господ на Силите, Израелевият Бог: Ето, ще докарам на този град и на всичките му села цялото зло, което изказах против него, защото закоравиха врата си да не слушат думите Ми.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52