за Христос

Еремия 15   

1 Присъдата над Юдея
Но Господ ми каза:
Даже Моисей и Самуил ако биха застанали пред Мене,
пак душата Ми не би се смилила над този народ.
Отпъди ги от лицето Ми и нека си излязат.
2 А когато ти кажат: Къде да излезем?
Тогава ще им отговориш: Така казва Господ:
Които са за смърт - на смърт,
и които са за меч - под меч;
и които са за глад - на глад,
и които са за плен - в плен.
3 И ще им докарам четири вида язви, казва Господ:
Мечът да заколи и кучетата да разкъсат,
а небесните птици и земните зверове
да изядат и да изтребят.
4 И ще ги направя да бъдат тласкани по всичките царства на света
заради Манасия, син на Юдейския цар Езекия,
заради това, което стори в Йерусалим.
5 Защото кой ще се умилостиви за теб, Йерусалиме?
Или кой ще те пожали?
Или кой ще се обърне да те попита: Как си?
6 Ти си Ме отхвърлил, казва Господ,
отишъл си назад,
затова ще простра ръката Си против теб и ще те погубя;
дотегна Ми да показвам милост.
7 И ще отвея с веяло в портите на тази земя,
ще ги оставя без деца, ще изтребя народа Си,
защото не се връщат от пътищата си.
8 Вдовиците им се умножиха пред Мене повече от морския пясък;
на пладне доведох грабител върху тях против майката на младите;
внезапно докарах върху нея мъка и ужаси.
9 Онази, която роди седем, изнемощя, предаде дух;
нейното слънце залезе, когато беше още ден,
тя беше посрамена и смутена;
а останалите от тях ще предам на меч
пред неприятелите им, казва Господ.
10 Жалбата на Йеремия и Божият отговор
Горко ми, майко моя,
затова, че си ме родила човек за каране
и човек за препиране с целия свят!
Аз нито съм давал с лихва, нито са ми давали с лихва,
все пак обаче всеки от тях ме кълне.
11 Господ ми каза: Непременно ще те укрепя за добро;
непременно ще заставя неприятеля да ти се моли
в лошо време и в скръбно време.
12 Има ли желязо, което може да счупи северното желязо и медта?
13 Имота и съкровищата ти ще предам на разграбване без замяна и по всички твои предели,
и то поради всичките ти грехове.
14 И ще те отведа с неприятелите ти
в страна, която не познаваш;
защото огънят на гнева Ми се запали
и ще гори върху вас.
15 Ти, Господи, познаваш делото ми; спомни си за мене;
посети ме и отплати за мене на гонителите ми;
в дълготърпението Си не ме погубвай.
Знай, че заради Тебе претърпях укор.
16 Като намерих Твоите думи, ги изядох
и Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето;
защото се наричам с Твоето име,
Господи, Боже на Силите.
17 Не седях в събрание на веселещите се,
нито се радвах с тях;
седях сам поради ръката Ти,
защото Ти ме изпълни с негодувание.
18 Защо е постоянна болката ми
и раната ми - така тежка, че не приема изцеление?
Ще ми станеш ли като измамлив поток,
като непостоянни води?
19 Затова така казва Господ:
Ако се върнеш от този си ум, тогава пак ще те възстановя,
за да стоиш пред Мен;
и ако отделиш скъпоценното от нищожното,
тогава ще те направя да бъдеш като Моите уста.
Те нека се обърнат към тебе,
но ти не се обръщай към тях.
20 И ще те направя срещу този народ яка медна стена;
те ще воюват против тебе, но няма да те надвият,
защото Аз съм с тебе, за да те избавям
и да те отървавам, казва Господ.
21 Ще те отърва от ръката на нечестивите
и ще те изкупя от ръката на насилниците.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52