за Христос

Езекил 9   

1 Наказание на идолопоклонниците
Тогава Той извика в ушите ми с висок глас и каза: Нека се приближат онези, на които е заръчано за града, всеки с изтребителното си оръжие в ръка.
2 И, ето, шест мъже идеха по пътя от горната порта, която гледа към север, всеки с разрушително оръжие в ръка, и сред тях един човек, облечен в ленено, с писарска мастилница на кръста му; и като влязоха, застанаха при медния жертвеник.
3 А славата на Израелевия Бог се издигна от херувимите, над които беше, и застана над прага на дома; и Той извика към облечения в ленено мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница.
4 Господ му каза: Мини през града, през Йерусалим, и сложи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават сред него.
5 А на другите каза, при което аз слушах: Минете след него през града и поразете; окото ви да не пощади, нито да покажете милост;
6 старци, юноши и девици, младенци и жени избийте без остатък; но не се приближавайте към никого от онези, върху които е белегът; и започнете от светилището Ми. И така, те започнаха от старейшините, които бяха пред дома.
7 Тогава им каза: Осквернете дома и напълнете дворовете с убити; излезте. И те излязоха и поразяваха в града.
8 Докато те поразяваха, аз останах, паднах на лицето си и извиках: Горко, Господи Йехова! Ще изтребиш ли всички останали от Израел, като изливаш гнева Си върху Йерусалим?
9 Той ми отговори: Беззаконието на Израелевия и Юдовия дом стана твърде голямо; земята е пълна с кръв и градът - изпълнен с извращение на съд, защото си казват: Господ е напуснал земята, и: Господ не вижда.
10 Затова и от Моя страна окото Ми няма да ги пощади и Аз няма да покажа милост, а ще възвърна постъпките им върху главите им.
11 И, ето, облеченият в ленено мъж, който имаше на кръста си мастилницата, даде отчет за работата, като каза: Направих, както Ти ми заповяда.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48