за Христос

Езекил 47   

1 Животворният поток изпод храма
Тогава ме върна при вратата на дома; и, ето, вода извираше изпод прага на дома към изток; защото лицето на дома беше към изток; и водата слизаше изпод дясната страна на дома, при южната страна на жертвеника.
2 После ме изведе по пътя на северната порта и ме преведе наоколо по външния път към външната порта, по пътя на портата, която гледа към изток; и, ето, вода течеше от дясната страна.
3 Човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток, премери хиляда лакти и ме преведе през водата; водата беше до глезени.
4 Пак премери хиляда и ме преведе през водата; водата беше до колене. Пак премери хиляда и ме преведе; водата беше до кръста.
5 После премери хиляда и тя беше станала на река, през която не можах да премина; защото водата се беше издигнала и беше станала вода за плуване, река непроходима.
6 Той ми каза: Видя ли, сине човешки? Тогава, като ме заведе, ме върна към брега на реката.
7 А когато се върнах, при брега на реката имаше твърде много дървета и от двете й страни.
8 Тогава ми каза: Тази вода изтича откъм източната страна, слиза към полето и се влива в морето; и когато се излее в морето, водата му ще се изцери.
9 И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълна река; и там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тази вода е дошла там и че водите на морето са се изцерили; понеже където отиде реката, всичко ще живее.
10 И рибари ще стоят край нея от Енгади до Енеглаим, там ще простират мрежите си; рибите им ще бъдат твърде много по видовете си - като рибите на голямото море.
11 Но тинестите и блатистите му места няма да се изцерят; ще бъдат оставени за сол.
12 А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат, нито плодът им - да се свърши; всеки месец ще раждат нов плод по причина, че водата, която ги пои, изтича от светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им - за изцеление.
13 Граници и разпределение на земята
Така казва Господ Йехова: Ето пределите, по които ще наследите земята, като я разделите според дванадесетте Израелеви писмена: Йосиф ще има два дяла.
14 Всеки от вас, както и брат му, ще наследите тази земя, за която се заклех, че ще я дам на бащите ви; да! Тази земя ще ви бъде дадена в наследство.
15 Ето границата на земята: на северната страна ще бъде от голямото море, по пътя за Етлон, до прохода на Седад;
16 после Емат, Вирота, Сибраим (който е между предела на Дамаск и предела на Емат) и Асаратихон (който е при пределите на Ауран);
17 а границата от морето ще бъде Асеренан (при предела на Дамаск), а към север северната граница е Емат. Това е северната страна.
18 А източната, между Ауран, Дамаск и Галаад оттатък и Израелевата земя отсам, ще бъде Йордан, като я премерите от северната граница до източното море. Това е източната страна.
19 А към юг южната страна ще бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис и през Египетския поток до голямото море. Това, към юг, е южната страна.
20 А западната страна ще бъде голямото море от южната граница до прохода на Емат. Това е западната страна.
21 Така да разделите тази земя помежду си според Израелевите племена.
22 Да я разделите в наследство за вас и за чужденците, които са пришълци между вас, които родят деца сред вас; те нека ви бъдат като местни между израелтяните; нека имат наследство с вас между Израелевите племена.
23 В което племе е пришълец чужденецът, там му дайте наследство, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48