за Христос

Езекил 43   

1 Господнята слава в храма
После ме заведе при портата, която гледа към изток.
2 Тогава видях, че славата на Израелевия Бог идваше от източния път; гласът Му беше като глас на много води и светът сияеше от славата Му.
3 Видението, което видях, беше също като онова, което ми се яви, когато дойдох да пророкувам, че градът щял да бъде разрушен; виденията бяха като видението, което видях при реката Ховар; и паднах на лицето си.
4 Господнята слава влезе в дома през пътя на портата, която гледа към изток.
5 Духът ме вдигна и ме заведе във вътрешния двор; и, ето, домът беше пълен с Господнята слава.
6 И чух някой да ми говори от дома; един Човек стоеше пред мен и ми каза:
7 Сине човешки, това е мястото на престола Ми и мястото на стъпалата на краката Ми, където ще обитавам сред израелтяните довека и Израелевият дом няма вече да омърси святото Ми име - нито те, нито царете им, с блудствата си или с труповете на идолите си на високите си места.
8 Като поставиха своя праг при Моя праг и стълбовете на своите врати - при стълбовете на Моите врати, така че нямаше друго освен стената между Мен и тях, те мърсяха святото Ми име с мерзостите, които вършеха; затова ги изтребих в гнева Си.
9 Сега нека отдалечат от Мене блудствата си и труповете на идолите си; и Аз ще обитавам сред тях довека.
10 Ти, сине човешки, покажи този дом на Израелевия дом, за да се засрамят поради престъпленията си; и нека измерят плана му.
11 И ако се засрамят за всичко, което са сторили, покажи им чертежа на дома и образа му, изходите и входовете му, всичките му разпореждания и наредби, (всичките му разпореждания) и всичките му закони, и го опиши пред тях, за да пазят всичките му разпореждания и наредби и да ги изпълняват.
12 Ето закона на дома: целият предел на върха на планината околовръст ще бъде пресвят. Ето, това е законът на дома.
13 А ето мерките на жертвеника в лакти, като се смята за лакът един лакът и длан: Дълбочината му да бъде един лакът и первазът му около краищата му - една педя; това ще бъде основата на жертвеника.
14 А от дъното му, което е на земята, до долната полица да бъде два лакътя и широчината - един лакът; и от по-малката полица до по-голямата полица да бъде четири лакти и широчината - един лакът.
15 Горната част на жертвеника да бъде четири лакти висока; а от огнището на жертвеника нагоре да има четири рога.
16 Огнището на жертвеника да бъде дванадесет лакти на дължина и дванадесет на ширина; да образува квадрат с четирите си страни.
17 И полицата да бъде четиринадесет лакти на дължина и четиринадесет на ширина по четирите си страни; и первазът около него да бъде половин лакът и дъното му - един лакът наоколо, а стъпалата му да гледат към изток.
18 Той ми каза: Сине човешки, така казва Господ Йехова: Тези са наредбите за жертвеника в деня, когато го направят, за да принасят върху него всеизгаряния и да ръсят върху него кръв.
19 И на левитските свещеници, които са от Садоковото потомство, които се приближават към Мене да Ми служат, казва Господ Йехова, да дадеш теле в принос за грях.
20 И като вземеш от кръвта му, да я сложиш на четирите рога на жертвеника, на четирите ъгли на полицата и на перваза наоколо; така ще го очистиш и ще направиш умилостивение за него.
21 После да вземеш и телето, което е в принос за грях, и нека го изгорят в определеното място на дома, вън от светилището.
22 А на втория ден да принесеш козел без недостатък в принос за грях; и така ще очистиш жертвеника, както го очистиха с телето.
23 Като свършиш чистенето му, да принесеш теле без недостатък и овен от стадото без недостатък.
24 След като ги принесеш пред Господа, свещениците нека хвърлят сол на тях и нека ги принесат всеизгаряне на Господа.
25 Седем дни да принасяш всеки ден козел в принос за грях; нека принасят също теле и овен от стадото, които нямат недостатък.
26 Седем дни нека правят умилостивение за жертвеника и го чистят; така ще го осветят.
27 И като се свършат тези дни, от осмия ден нататък нека свещениците принасят всеизгарянията ви на жертвеника, както и мирните ви приноси; и Аз ще ви приема, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48