за Христос

Езекил 42   

1 Стаи за свещениците във външния двор
Тогава ме изведе във външния двор при пътя към север; и ме заведе в стаята, която беше срещу отделеното място и срещу зданието към север.
2 На лицето му, което беше сто лакти дълго, имаше северна врата; а широчината му беше петдесет лакти.
3 Срещу двадесетте лакти, които принадлежаха на вътрешния двор, и срещу пода, който принадлежеше на външния двор, имаше галерия срещу галерия на третия етаж.
4 Пред стаите имаше коридор, десет лакти широк навътре - път, сто лакти дълъг; и вратите на стаите бяха към север.
5 А най-горните стаи бяха по-тесни, понеже галериите отнемаха от тях повече, отколкото от долните и средните етажи на зданието.
6 Защото те бяха на третия етаж и нямаха стълбове като стълбовете на дворовете; затова най-горният етаж се стесняваше повече, отколкото най-долният и средният етаж, като започваше от земята.
7 И на външната стена, която беше от страните на стаите, към външния двор, пред стаите, дължината беше петдесет лакти.
8 Защото дължината на стаите, които бяха във външния двор, беше петдесет лакти; и, ето, пред храма имаше сто лакти.
9 А под тези стаи беше входът от изток, като се отива към тях от външния двор.
10 Стаите бяха в дебелината на дворовата стена към изток, пред отделеното място и пред зданието.
11 Коридорът пред тях беше наглед като коридора пред стаите, които бяха към север; имаха еднаква дължина и широчина; и всичките им изходи бяха според техните мерки и врати.
12 И както имаше врати на стаите, които бяха към юг, така имаше и врата там, където почваше коридорът - коридорът право срещу стената към изток, като се влиза в тях.
13 Тогава ми каза: Северните и южните стаи, които са пред отделеното място, са святите стаи, където свещениците, които се приближават към Господа, ще ядат пресвятите неща и хлебния принос, приноса за грях и приноса за вина; защото мястото е свято.
14 Когато свещениците влизат в храма, да не излизат от святото място във външния двор, а там да слагат дрехите, с които служат, защото са святи; а когато обличат други дрехи, тогава да се приближават към онова, което принадлежи на народа.
15 А като свърши измерванията на дома отвътре, ме изведе през портата, която гледа към изток, и измери дома околовръст.
16 Като измери източната страна с тръстикова мярка, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка.
17 Като измери северната страна, тя беше петстотин тръстики, измерена наоколо с тръстиковата мярка.
18 Измери южната страна с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.
19 После се обърна към западната страна и я измери с тръстиковата мярка; тя беше петстотин тръстики.
20 Измери го от четирите страни. Имаше и стена околовръст, дълга петстотин тръстики и широка петстотин тръстики, за да отделя святото от несвятото място.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48