за Христос

Езекил 39   

1 А ти, сине човешки, пророкувай против Гог, като кажеш: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал.
2 Ще те обърна и примамя и като те изведа от най-далечните страни на север, ще те доведа върху Израелевите планини;
3 и ще избия лъка ти от лявата ти ръка и ще направя да паднат стрелите от дясната ти ръка.
4 Ще паднеш върху Израелевите планини, ти и всичките ти пълчища, и племената, които са с теб; и ще те предам да бъдеш изяден от хищни птици от всякакъв вид и от полските зверове.
5 Ще паднеш на откритото поле; защото Аз го изговорих, казва Господ Йехова.
6 И ще изпратя огън върху Магог и върху онези, които живеят безгрижно на островите; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
7 Ще направя святото Си име познато сред народа Си Израел и няма да оставя да се омърси вече святото Ми име; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, Святият в Израел.
8 Ето, това идва и ще стане, казва Господ Йехова; този е денят, за който говорих.
9 Онези, които живеят в Израелевите градове, като излизат, ще кладат огън с оръжията, които ще им служат за гориво - големите и малките щитове, лъковете и стрелите, сулиците и копията; ще кладат огън с тях седем години;
10 така че няма да носят дърва от полето, нито ще отсекат от гората, защото ще кладат огън с оръжията; и ще оберат онези, които са ги обрали, и ще оголят онези, които са ги оголили, казва Господ Йехова.
11 В онзи ден ще дам на Гог място за погребване в Израел, долината на онези, които преминават отпред морето; и то ще затваря пътя на преминаващите; и там ще заровят Гог и цялото му множество; и ще нарекат мястото долината на Амон-гог.
12 Седем месеца ще ги заравя Израелевият дом, за да очистят земята.
13 Да! Целият народ на Израелевата земя ще ги заравя; и бележит ще им бъде денят, в който Аз ще се прославя, казва Господ Йехова.
14 И ще определят мъже, които, като обикалят непрестанно земята, ще заравят с помощта на преминаващите останалите по лицето на земята, за да я очистят; докато минат седем месеца, ще дирят падналите.
15 Определените издирвачи, като обикалят земята, щом някой от тях види човешка кост, ще изправи знак при нея, докато погребвачите я заровят в долината на Амон-гог.
16 А името и на града ще бъде Амона. Така ще очистят земята.
17 А ти, сине човешки, така казва Господ Йехова: Говори на всичките видове птици и на всеки полски звяр: Съберете се и елате; натрупайте се отвсякъде на жертвата, която жертвам за вас, голяма жертва върху Израелевите планини, за да ядете месо и да пиете кръв.
18 Ще ядете месата на юнаците и ще пиете кръвта на земните князе и на овни, агнета, козли и телета, всички васански угоени.
19 Ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване от жертвата, която пожертвах за вас;
20 и ще се наситите на трапезата Ми с коне и ездачи, с юнаци и с всякакви военни мъже, казва Господ Йехова.
21 Възстановяване на Израел
И Аз ще изявя славата Си между народите; и всички народи ще видят съда, който извърших, и ръката Ми, която положих върху тях.
22 Така Израелевият дом ще познае, че Аз съм Господ, техният Бог, от днес нататък.
23 И народите ще познаят, че Израелевият дом беше пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни към Мене, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от меч.
24 Сторих им според нечистотата и престъпленията им и скрих лицето Си от тях.
25 Затова така казва Господ Йехова: Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израелев дом и ще бъде ревнив за святото Си име.
26 И те ще носят срама си и всички престъпления, чрез които станаха непокорни към Мене, когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши.
27 Когато ги доведа пак от племената и ги събера от страните на неприятелите им, тогава ще се осветя у тях пред очите на много народи;
28 и те ще познаят, че Аз съм Господ, техният Бог, понеже ги направих да бъдат закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им; и няма да оставя вече там никого от тях.
29 И няма вече да скрия лицето Си от тях; защото излях Духа Си върху Израелевия дом, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48