за Христос

Езекил 38   

1 Пророчество за Гог и Магог
И Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си към Гог, в земята на Магог, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като кажеш:
3 Така казва Господ Йехова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал.
4 Ще те обърна, ще сложа кука на челюстите ти и ще те извадя с цялата ти войска, коне и конници, всички напълно въоръжени, едно голямо пълчище с големи и малки щитове, всички, които употребяват мечове -
5 персийци, етиопци и ливийци с тях, всички с щитове и шлемове, -
6 Гомера и всичките му пълчища, дома на Тогарма, от най-далечните страни на север и всичките му пълчища, и много народи с тебе.
7 Приготви се, да! Приготви се - ти и цялото пълчище, което се е събрало при теб, и им стани военачалник.
8 След много дни ще бъдеш наказан; в следващите години ще дойдеш в земята, която е била отървана от меча и е била събрана от много племена, върху Израелевите планини, които са били непрекъснато пусти; но Израел беше пренесен измежду племената и те всички ще живеят в нея в безопасност.
9 И ти, като излезеш, ще дойдеш като вихрушка; ще бъдеш като облак, за да покриеш земята, ти и всички твои пълчища, и много племена с тебе.
10 Така казва Господ Йехова: В онзи ден ще дойдат мисли в ума ти и ще скроиш лоши намерения, като кажеш:
11 Ще вляза в земята на неукрепени села! Ще отида при онези, които са в спокойствие и живеят безгрижно, всички, които живеят в неукрепени места, без лостове и порти,
12 за да ги обереш и да вземеш плячка, за да обърнеш ръката си против запустели места, сега населени, и против събраните измежду народите хора, които са придобили добитък и имот и живеят в най-отбраната страна на света.
13 Шева, Дедан и търговците на Тарсис с всичките му млади лъвове ще ти кажат: Да обереш ли си дошъл? Да вземеш плячка ли си събрал множеството си? Да грабиш сребро и злато ли, да вземеш добитък и имот ли, да направиш голям обир ли?
14 Затова, сине човешки, пророкувай, като кажеш на Гог: Така казва Господ Йехова: В онзи ден, когато народът Ми Израел ще живее в безопасност, ти няма ли да го знаеш?
15 Ще дойдеш от мястото си, от най-далечните страни на север, ти и много племена с тебе, всички яздещи на коне, голямо множество и силна войска;
16 и ще излезеш против народа Ми Израел като облак, покриващ земята. Това ще бъде в следващите дни; и Аз ще те доведа против земята, за да Ме познаят народите, когато се осветя в тебе, Гоге, пред очите им.
17 Така казва Господ Йехова: Ти ли си онзи, за когото говорих в древно време чрез слугите Си, Израелевите пророци, които в онези дни пророкуваха в течение на много години, че щях да те доведа против тях?
18 Но в онзи ден - в деня, когато Гог дойде против Израелевата земя, яростта Ми ще възлезе в ноздрите Ми, казва Господ Йехова.
19 Защото в ревността Си и в пламенния Си гняв казах: Непременно в онзи ден ще има голям трепет в Израелевата земя,
20 така че морските риби и небесните птици, полските зверове и всичките гадини, които пълзят по света, и всички хора, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието Ми; и планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат и всяка стена ще се събори до земята.
21 И ще призова меч против него по всичките Си планини, казва Господ Йехова; мечът на всеки човек ще бъде против брат му.
22 Аз ще се съдя с него чрез мор и кръв; и ще наваля върху него, върху пълчищата му и върху многото племена, които са с него, пороен дъжд и градушка от големи камъни, огън и сяра.
23 Аз ще се възвелича и осветя и ще стана познат пред очите на много народи; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48