за Христос

Езекил 35   

1 Пророчество за Едом
При това Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си против хълма Сиир и пророкувай против него, като му кажеш:
3 Така казва Господ Йехова: Ето, хълме Сиир, Аз съм против тебе; ще простра ръката Си против теб и ще те превърна в опустошение, и ще бъдеш за учудване.
4 Ще разоря градовете ти и ти ще запустееш; и ще познаеш, че Аз съм Господ.
5 Понеже си хранил непрекъсната омраза и си предал израелтяните на силата на меча във времето на бедствието им, когато беззаконието им е стигнало до края си;
6 затова, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, ще те предам на кръв и кръв ще те преследва; понеже не си намразил кръвта, то кръв ще те преследва.
7 Така ще направя хълма Сиир да бъде за учудване и да запустее; и ще изтребя от него и онзи, който минава, и онзи, който се връща.
8 Ще напълня планините му с убитите му; по хълмовете ти, по долините ти и по всичките ти реки ще паднат убитите от меч.
9 Ще те превърна във вечно опустошение и градовете ти няма да се населят; и ще познаете, че Аз съм Господ.
10 Понеже си казал: Тези два народа и тези две страни ще бъдат мои и ние ще ги владеем, ако и да е бил Господ там,
11 затова, заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, ще постъпя според гнева и завистта, която си показал поради омразата си към тях; и ще им бъда познат, когато те съдя.
12 И ти ще познаеш, че Аз, Господ, чух всички хули, които си произнесъл против Израелевите планини, като си казал: Те запустяха; на нас са дадени за храна.
13 С устата си говорихте високомерно против Мен и казахте много думи против Мен, Аз чух.
14 Така казва Господ Йехова: Когато се весели целият свят, Аз ще те направя пуст.
15 Както си се развеселил затова, че запустя наследството на Израелевия дом, така ще направя на тебе; ще запустееш, хълме Сиир, и целият Едом - да! - целият; и ще познаят, че Аз съм Господ.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48